Selvom antallet af langtidsledige falder, halter seniorerne stadig efter i statistikken. Foto: Shutterstock
Selvom antallet af langtidsledige falder, halter seniorerne stadig efter i statistikken. Foto: Shutterstock

Rekordstort fald i antallet af langtidsledige – men seniorerne halter fortsat efter

Erhvervsliv

18/07/2022

Jens Asbjørn Bøgen

Antallet af langtidsledige er på niveau med 2009, men særligt seniorer har svært ved at finde nyt arbejde efter lang tids ledighed.

De seneste års økonomiske opsving har for alvor bidraget positivt til udviklingen for langtidsledige.

Antallet af langtidsledige er faldet fra 40.000 til 15.000 personer siden april 2021. Det er det største årlige fald nogensinde.

"Det seneste års tid har budt på stor fremgang i dansk økonomi. Det har været en enestående mulighed for alle grupper til at tage del i jobfesten - også dem der står på kanten af arbejdsmarkedet. Faktisk har vi aldrig set et så stort fald i langtidsledigheden nogensinde som i denne periode," siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

"I januar 2009 var vi nede på 13.300 langtidsledige, og fortsætter den nuværende tendens med aftagende langtidsledighed, nærmer vi os det laveste antal nogensinde til trods for, at arbejdsstyrken har været stigende," siger Sofie Holme Andersen.

Særligt blandt personer med ikke-vestlig baggrund er langtidsledigheden faldet. Forskellen i langtidsledigheden mellem ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse er faldet fra 17 procentpoint til 5 procentpoint på under et år. Det er særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund, der er kommet ud på arbejdsmarkedet.

"Det vidner om, at den seneste tid med et øget pres på arbejdsmarkedet har åbnet døre for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor er det ekstra vigtigt, at man fra politisk side gør en aktiv indsats for at fastholde disse grupper i beskæftigelse, når udviklingen aftager. Det kræver, at vi investerer i opkvalificering og efteruddannelse, der kan opretholde og udbygge deres kompetencer," siger Sofie Holme Andersen.

Seniorerne halter fortsat efter

Der har været et fald i langtidsledigheden i alle aldersgrupper, men de 60-64-årige er stadig hårdest ramt. I denne aldersgruppe er 30 procent af de ledige langtidsledige. Det er dobbelt så meget som gruppen af 25-29-årige, hvor det kun gælder 15 procent.

”Selvom vi ser et fald i langtidsledigheden i alle aldersgrupper, halter den ældre gruppe fortsat efter. Det er en bekymrende udvikling, fordi langtidsledighed er selvforstærkende. Vores analyse tyder på, at arbejdsgiverne fortsat er mindre tilbøjelige til at ansætte ledige seniorer, for ikke at tale om personer, der har været ledige i længere tid”, siger Sofie Holme Andersen.

Læs analysen fra Arbejderbevægelsens Hovedorganisation her.

Analysens hovedkonklusion

  • Antallet af langtidsledige er faldet fra 40.000 til 15.000 personer siden april 2021. Dette er det største årlige fald nogensinde.

  • Andelen af ledige, der er langtidsledige, er faldet fra 33 procent til 21,5 procent Særligt blandt personer med ikke-vestlig baggrund er langtidsledigheden faldet mærkbart. Forskellen i langtidsledigheden mellem ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse er faldet fra 17 procentpoint til 5 procentpoint på under et år.

  • Der har været et fald i langtidsledigheden i alle aldersgrupper, men 60-64-årige er stadig hårdest ramt af langtidsledighed. Ligeledes er langtidsledigheden faldet i alle landsdele og med cirka samme styrke.

  • Et opsving som det seneste år er en enestående mulighed for at løfte personer ud af langtidsledighed. Det er nu vigtigt, at man fra politisk side gør en aktiv indsats for at holde mange af disse tidligere udsatte personer i beskæftigelse.

Oversigt: Antallet af langtidsledige falder markant

Tabellen viser antallet af langtidsledige personer fra maj 2007 til maj 2022

Maj 2007: 35.098

Maj 2008: 17.851

Maj 2009: 14.992

Maj 2010: 41.325

Maj 2011: 50.054

Maj 2012: 46.588

Maj 2013: 41.637

Maj 2014: 37.229

Maj 2015: 31.836

Maj 2016: 27.701

Maj 2017: 24.492

Maj 2018: 28.442

Maj 2019: 23.963

Maj 2020: 27.300

Maj 2021: 36.525

Maj 2022: 15.020

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Anm.: Data er korrigeret for sæsonudsving. Langtidsledige er ledige, som har været ledige i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 12 måneder.

Mest Læste

Annonce