Der er et led for mange i den lokalpolitiske struktur. Kommuner eller regioner må væk, mener Anne V. Kristensen fra Venstre.

Forslag: Lad regionerne sluge kommunerne

Central Venstre politiker vil slå kommuner og regioner sammen. Næstformand i Region Midtjylland Anne V. Kristensen, der også er medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank, foreslår at opløse kommunerne, give regionerne mere ansvar, og samtidig styrke det nære lokale demokrati på eksempelvis folkeskolerne. Det sker efter ny debat om regionernes fremtid, skriver netmediet DenOffentlige.dk.

“En sammenlægning af regioner og kommuner vil fjerne de fleste uhensigtsmæssige kassetanker. Kun på den måde kan vi sammentænke ressourcer og indsatser til gavn for både borgere og for økonomien.”


Det mener næstformand i Region Midtjylland Anne V. Kristensen, der er Venstres udfordrer til regionernes stærke mand, Bent Hansen. Budskabet kommer i et indlæg i Den Lokalpolitiske Tænketank her på DenOffentlige.dk.  

Anne V. Kristensen ønsker en ny vinkel på debatten om fremtidens lokale styre.

“Om de 5 skal være præcis fem eller om de skal hedde kommuner eller regioner er helt underordnet. Hvad der derimod er vigtigt, er om det er gennemtænkt, planlagt ordentligt og ikke bliver trukket ned over hovedet på nogen med et års varsel. Det handler om at varetage borgernes interesser,” mener hun.

V-politikeren smider en ny vinkel ind i debatten efter først kommunerne havde deres årlige topmøde i Aalborg , hvorefter regionerne i den følgende uge havde deres årlige generalforsamling. Hver gang dukker debatten om regionernes fremtid op som et spøgelse over deres fremtid, og det er Anne V. Kristensen træt af.

“Jeg tilhører den mellemvare, som egentlig bare gerne vil have det bedste for vores sundhedsvæsen og vores samfund. Det er ikke et enten eller og det er i virkeligheden heller ikke kun et spørgsmål om sundhedsvæsen og regioner,” siger hun.

 

Opgør med kassetænkning

Regionspolitikeren, der også har erfaring som byrådsmedlem, mener, at kassetænkningen  i henholdsvis stat, regioner og kommuner blokerer for megen fornyelse og forandring.

”Når vi som regionspolitikere tager beslutninger, så har vi aldrig de økonomiske konsekvenser for kommunerne med. Det er dårlig samfundsøkonomisk tænkning. Jeg er sikker på at hvis sundhedspolitiske beslutninger, som f.eks. kapacitet på hospitalsbehandlinger, ventetid m.m. også kunne mærkes på kassen for f.eks. sygedagpenge, så ville mange beslutninger være anderledes,” siger Anne V. Kristensen til DenOffentlige.dk.


Professor Kurt Klaudi Klausen fra SDU er enig i, at forholdet mellem kommunerne og regionerne bør revideres, men han mener ikke, at det er en løsning, at sammenlægge de to lag.

“Man kan ikke erstatte kommunerne, og løfte deres opgaver over i regionerne. Der er sådan set en fornuftig arbejdsdeling, men man kunne godt revidere den. Der ligger nogle opgaver i kommunerne, som rettelig vil ligge bedre i regionerne. Det gælder eksempelvis opgaver på miljøområdet og det specialiserede socialområde, som tidligere jo lå i amterne,” siger Kurt Klaudi.

Professor Eva Sørensen fra RUC, er enig.

“Argumentet om kassetænkning er rigtig nok, men det løses jo ikke af en sådan sammenlægning, for kassetænkningen skyldes først og fremmest den måde budgetterne laves på. De fremmer in-house tænkning frem for samarbejde om tværgående opgaver. Der er derfor god brug for at tænke innovativt i udviklingen af nye budgetmodeller der får kommuner og regioner til at arbejde mere sammen,” siger Eva Sørensen.

 

Bind to sløjfer

Følger man Anne V. Kristensens forslag skal lokaldemokratiet  styrkes ved at give regionerne flere muskler og borgerne mere indflydelse. Hendes forslag er, at styrke blandt andet skoler, institutioner og nærmiljøer ved at øge borgernes indflydelse markant, og samtidig styrke det ledelsesmæssige og organisatoriske ved at opløse kommunerne og lægge deres opgaver ind under regionerne.

“Nu vil nogen så påstå at jeg fjerner et demokratisk lag og gør lokalpolitikken fjern for borgeren. Det har intet på sig. Idag er der skolebestyrelser på alle skoler. Men hvis vi nu skal være ærlige har de så nok at skulle have sagt? Jeg synes det ikke. Jeg synes nærmest det er lidt til grin.

Og når vi nu beklager os over at borgerne ikke interesserer sig nok for deres lokale demokrati, så er jeg sikker på, at de interesserer sig for lige nøjagtigt det eller de områder som de er i daglig berøring med,” mener Anne V. Kristensen.


Den pointe kan formanden for Frie Børnehaver & Fritidshjem godt forstå. Han mener, at det nære lokaldemokrati lider under kommunernes fokus på stordrift.

“De senere år er borgernes indflydelse på institutions- og skoleområdet blevet markant udvandet. Det er også forklaringen på, at der er kommet flere friskoler og private eller selvejende  institutioner, for borgerne ønsker indflydelse der, hvor de møder og bruger tilbud fra den offentlige sektor,” siger Jens Terp, der er formand for Frie Børnehave og Fritidshjem.

Det bekræfter Eva Sørensen, men hun mener, at indflydelsen skal sikres gennem lokalpolitikernes kontakt med andre engagerede og aktive borgere.

“Forskningen har efterhånden vist, at lokaldemokratiet først og fremmest kan styrkes gennem at skabe en bedre og tættere dialog mellem folkevalgte politikere og borgerne, herunder de der er organiseret i brugerbestyrelser og deltager aktivt i lokalsamfundets mange aktiviteter. Grundlaget for en sådan dialog vil blive radikalt forringet i en struktur med kun fem regionskommuner,” mener Eva Sørensen.

For Anne V. Kristensen handler det om en politisk virkelighed, hvor en bedre indretning er nødvendig for at politikerne kan træffe nødvendige beslutninger. Den nuværende kassetænkning modarbejder simpelthen bedre løsninger, mener hun.

“Vi har talt og talt om samarbejde mellem kommuner og regioner siden regionernes tilblivelse. Det var også et problem da det hed amter. Det flytter sig selvfølgelig lidt, men alt for langsomt og indtil nu er der gået 8 år, hvor borgere kommer i klemme og hvor kommuner og regioners fokus på hvem der skal betale hvad ikke er blevet væsentligt mindre. Samfundsøkonomisk tænkning gennem samarbejde, er jo en skøn tanke. Men i virkelighedens verden er det både i kommuner og regioner den stramme økonomi der styrer,” siger Anne V. Kristensen.

 
Emneord: Regioner, Kommuner, Den Lokalpolitiske Tænketank, Demokrati, Nærdemokrati, Lokaldemokrati, Anne V. Kristensen, Strukturreform, Sundhedsvæsen
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 14.04.14 Anne V. Kristensen
  Ja til mere lokal styring

  En samling af kommuner og regioner er ikke formålet alene. Men ved samtidig at give mere selvstyring lokalt - og jeg mener selvstyre - ikke kun nogle ubetydelige beslutninger, vil der blive mere fokus på hvad der ønskes lokalt. Det vil være de borgere der bor der, bruger den pågældende institution eller blot gerne vil være med til at gøre noget godt for lokalområdet, som reelt kommer til at bestemme.

  Sammenlægningen af regioner og kommuner vil skulle varetage de offentlige driftsopgaver, på en måde så kassetænkningen stoppes. Der kan spares rigtig mange penge hvis både kommuner og regioner overvejede de samfundsøkonomiske konsekvenser af deres beslutninger og ikke, som idag, udelukkende den pågældende kommunes eller regions egne økonomiske interesser.

  Der er for mange borgere, som falder mellem to stole når de både skal i berøring med kommune og region. Jeg har oplevet flere eksempler på, at der går tid fra borgeren fordi kommune og region skal diskutere hvem der skal betale. Det er ikke rimeligt overfor borgeren.

  Lige nu kører der historier i pressen om at der er ventetid på udredning for allergi. Og det er blot et enkelt sygdomsområde. Det koster regionen penge at fjerne ventetiden, men det koster også kommunen at udbetale sygedagpenge i længere tid.
  Hvis nu udgiften til sygedagpenge kunne mærkes på samme kasse, som skal punge ud for at fjerne ventetiden, så er jeg 100 pct. sikker på at der ville ske ting og sager.

  Så jo stort er godt når det handler om at sikre sammenhæng i borgerens hverdag og den offentlige økonomi og jo stort er lort når det handler om lokal udvikling og brugermedbestemmelse. Vi kan tilgodese begge dele, hvis bare vi tør.

 • 10.04.14 Lars Kristensen
  Småt er godt - stort er lort

  Ordsproget er tilsyneladende evigt gældende.

  Hver gang små enheder samles i større enheder forsvinder det menneskelige og alt bliver til genstande og numre.

  Jo mere centraliseret vort samfund bliver, jo mere umenneskeliggjort bliver vi mennesker.

  Vi skal tilbage til landsbysamfundets størrelse, for at kunne have følelsen af det at være menneske.

  Nogle vil have storbyens anonymitet, larm og ballade omkring sig, men det er dem der hele deres liv har levet med storbyens larm og ballade, med undtagelse af de få der er flyttet til storbyen på grund af mangel på arbejde eller andre lignende problemstillinger.

  Efter industrialiseringen er den vedvarende politik storbypolitik og det er logisk, da politikerne selv befinder sig i et mentalt storbymiljø, uden at ænse det lille lokale landsbymiljø, som værende andet end noget Morten Korck romantisk bavl.

  De kender intet til landsbyfællesskabet og til sammenholdet i det lille landsbysamfund. De kender kun til sammenhold på arbejdspladser og i uddannelsesklikerne, som alle er opstået på grund af storbymiljøets ødelæggende frembrusen over for de mindre landsbysamfund.

  landsbysamfundene er svage over for storbysamfundets indflydelse, så længe landsbymiljøerne står alene over for storbypolitikerne.

  Det er på tide at landsbyernes befolkninger finder sammen, for at sikre deres landsbyers eksistens, for ellers bliver det alene storbyernes politiske elite der tromler deres storbypolitik igennem, hen over hovedet på landsbyernes befolkninger.

 • 09.04.14 A. Handberg
  Lad regionerne sluge kommunerne

  Anne V. Kristensen må have glemt at stikke fingeren i jorden, (hvis hun overhovedet nogensinde har haft jordforbindelse). Mange danskere har fået nok af EU og nok af regionerne - ikke mindst i Region Midtjylland med den almægtige Bent Hansen. Vi har fået længere til sygehusbehandling. Selv om Holstebro Sygehus stadig ikke er helt lukket, bliver patienter fra Nordvestjylland jaget fra Herodes til Pilatus til undersøgelser, dvs. til Herning, Århus og Holstebro. Anders Fogh havde benene i den jyske jord, men Lars Løkke er ikke god for Jylland. Det er Anne V. Kristensen så sandelig heller ikke. Giv os mere selvstyre lokalt - f.eks. med afstemninger som i Schweiz. Nu kan nok være nok både med hensyn til EU's og regionernes overherredømme - nej lad og få mere kommunalt selvstyre.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 04.05.17 Politik
  Nyt parti vil indføre app-demokrati

  Nyt parti vil flytte folketingsdebatter og forhandlinger om lovforslag ud til vælgerne med en app. Partiets medlemmer skal følge resultat af afstemninger i sin app.

 • 13.05.15 Politik
  Nordiske ministre vil fremtidssikre public service

  De nordiske kulturministre har netop, i en fælles erklæring, givet hinanden håndslag på at arbejde for, at public service-medierne i Norden i et digitalt medielandskab fortsat skal understøtte den demokratiske debat og sikre et uafhængigt nyhedsudbud.

 • 24.02.15 Politik
  Silkeborg lægger afstand til firmaer i skattely

  Bred tilslutning i Silkeborg Byråd til, at Silkeborg Kommune ”ønsker” og ”skal tilstræbe at undgå” at handle med selskaber og firmaer, som benytter skattely.

 • 12.11.14 Politik
  Kommuner skal tænke kreativt om køn i nyt netværk

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har startet et netværk af syv kommuner, som skal se på, hvordan de gode eksempler for ligestilling i kommunernes service til borgerne kan udbredes til resten af landet.

 • 23.10.14 Velfærd
  Få kommuner byder på egne opgaver

  Kun få kommuner og offentlige myndigheder byder selv på opgaver, de har sendt i udbud. Det viser ”Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud”, som Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet.