Mere end halvdelen af alle unge mellem 18 og 30 år bekymrer sig om tredje verdenskrig. Foto: Shutterstock
Mere end halvdelen af alle unge mellem 18 og 30 år bekymrer sig om tredje verdenskrig. Foto: Shutterstock

Måling: Størstedelen af unge bekymrer sig om tredje verdenskrig

Forsvar

25/5/22 1:42

Jens Asbjørn Bøgen

Mere end halvdelen af unge mellem 18 og 30 år er bekymrede for, at der udbryder en tredje verdenskrig inden for de næste fem år.

Størstedelen af de unge ønsker at øge forsvarsbudgettet og er villige til selv at boykotte produkter fra virksomheder, der fortsætter deres aktiviteter i Rusland. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.

Den 24. februar indledte Rusland et omfattende angreb på Ukraine. Siden er verden blevet mere usikker.

Mere end hver anden ung er bekymret for, at der udbryder en tredje verdenskrig inden for de næste fem år, og omkring halvdelen tror også, at det vil påvirke deres egne liv.

”Vi er ikke længere den ubekymrede ungdom, der er født og kun har levet i en fredstid. Nu er krig i Europa blevet en del af vores hverdag. Mange unge er bekymrede for, at der udbryder en tredje verdenskrig, og at krig kommer helt tæt på deres daglige liv. Det er en helt ny virkelighed at forholde sig til som ung,” udtaler Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.

Unge klar til at boykotte virksomheder i Rusland

Tre ud af fire unge er villige til selv at boykotte produkter fra virksomheder, der fortsætter deres aktiviteter i Rusland, og mere end halvdelen (54 %) af de unge mener, at Danmark bør øge forsvarsbudgettet til 2 % af BNP. Mange unge (31 %) mener også, at Danmark bør indkalde flere værnepligtige til forsvaret.

”Den usikre verdenssituation stiller krav til, at vi unge begynder at forholde os til nye forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. At vi unge er klar til at boykotte virksomheder i Rusland vidner om, at vi er klar til at tage aktiv stilling i kampen for demokrati, frihed og fred. Det ser vi også i foreningslivet, hvor vi har oplevet en stor velvilje til at hjælpe ukrainske børn og unge ind i vores fællesskaber,” udtaler Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.

I februar måned udsendte DUF en støtteerklæring til Ukraine og den ukrainske ungdom for deres ret til frihed, demokrati og selvstændighed.

Hovedkonklusioner

  • Næsten 8 ud af 10 af de unge er bekymrede for, at verden bliver mere usikker i fremtiden pga. krig, og omkring halvdelen (46 %) vurderer, at krigen i Ukraine vil få væsentlig betydning for deres daglige liv.

  • 57 % af de unge er bekymrede for, at der udbryder en tredje verdenskrig inden for de næste fem år.

  • 54% af de unge mener, at Danmark bør øge forsvarsbudgettet til 2 % af BNP, og 75 % af de unge er villige til at boykotte produkter fra virksomheder, der fortsætter deres aktiviteter i Rusland.

  • 31 % af de unge mener, at Danmark bør indkalde flere værnepligtige til Forsvaret. 22 % svarer, at de selv er tilbøjelige til at melde sig som værnepligtige, mens 12 % svarer, at krigen i Ukraine har gjort dem mere tilbøjelige til at melde sig som værnepligtige.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd på baggrund af i alt alt 1.008 gennemførte interview med danskere mellem 18 og 30 år. Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 19. april – 2. maj 2022. Stikprøven er repræsentativ og vægtet på køn, alder, geografi (region) og uddannelse.

Annonce