Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Mindre skærm i undervisningen: Styrelse er klar med 12 anbefalinger

Generelle nyheder

11/12/2023 12:50

J. Bøgen

De er delt op i 3 hovedområder.

På mange uddannelsesinstitutioner diskuterer man, om mobiltelefoner skal indsamles i undervisningen, og om brugen af computere fylder for meget.

I Sverige har man valgt at tage konsekvensen af, at man også her oplever udfordringer, og derfor har man ganske enkelt vedtaget en lov, der gør klasseværelset telefonfrit.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udgiver nu en række anbefalinger, der kan understøtte og inspirere skolerne i lokalt at håndtere udfordringer med skærme i undervisningen i Danmark.

Anbefalingerne sigter mod at minimere risikoen for, at eleverne bliver distraheret af mobiltelefoner og andre skærme i undervisningen, og mod at skolerne har fokus på en god balance mellem digital og analog undervisning.

Formålet med anbefalingerne er at give en ramme for dialog om, hvordan man på hver enkelt skole bedst muligt kan håndtere udfordringer med digital distraktion og opnå en god balance mellem digital og analog undervisning.

Anbefalingerne er suppleret af praktiske eksempler fra skoler, der har arbejdet med problemstiller med brug af skærme.

Her er anbefalingerne

Skolen fastlægger fælles rammer for brug af skærme

1. Ledelsen skal sætte retning for skærmbrug på skolen

2. Inddrag lærere og elever i dialogen om skærme

3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen

4. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse

Skolen beslutter, hvordan digital distraktion begrænses

5. Indfør principper for mobiltelefoner

6. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider (firewall)

7. Lad computeren være lukket ved undervisningens start

8. Brug mindre skærm i gruppearbejde*

Skolen sikrer en god balance mellem det analoge og digitale

9. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt

10. Giv mere plads til skærmfrie perioder i undervisningen

11. Vær opmærksom på skærmbrug ved elevernes hjemmearbejde*

12. Skab attraktive alternativer til det digitale i pauser og sociale sammenhænge

*Disse indgår ikke i anbefalingerne til FGU, da de i mindre grad er relevante ift. uddannelsens pædagogik og didaktik.

Mest Læste

Annonce