Her kommer pengene fra: Skat finansierer halvdelen af det offentlige

Hvor kommer skattekronerne egentlig fra? Danmarks Statistik analyserer her en tusindkroneseddel fra skattekisten, som den så ud i 2016.

Hvis man tog 1.000 kr. op af skattekisten, så ville 531 kr. og 71 øre stamme fra personlige indkomstskatter, som dermed udgør størstedelen af de penge, der ryger ned i skattekisten.

Følg spillet om finanslov 2018 på temasiden

Vi har oprettet en tema-side, der samler alle relevante historier om Finanslov 2018. Find den her.

Den næststørste sum kommer fra de to omsætningsafgifter: Moms og lønsumsafgift. Tilsammen beløber de sig til 213 kr. og 63 øre. Lønsumsafgiften, der typisk kommer fra virksomheder med momsfri aktiviteter, er med sine 8 kr. og 45 øre relativt beskeden sammenlignet med de 205 kr. og 19 øre, staten får ind i momsafgift.

Afgifterne
Afgifter af specielle varer, specielle transaktioner og specielle tjenester udgør den tredjestørste gruppe af skatter. Hvis man tog 1.000 kr. op ad skattekisten, så ville tilsammen 95 kr. og 84 øre således stamme fra disse tre afgifter.
 
De tre specielle afgifter omfatter blandt andet registreringsafgift af motorkøretøjer, som alene udgør 20 kr. og 22 øre for hver gang 1.000 kr. lander i skattekisten.
 
Udover de tre specielle afgifter findes bl.a. en række afgifter på motorkøretøjer så som vægtafgifter, vejbenyttelsesafgift og miljøbidrag af biler. Tilsammen udgør disse afgifter på motorkøretøjer 11 kr. 87 øre.
 
Medielicens og arveafgift
For hver gang indholdet i skattekisten vokser med 1.000 kr., så kommer de 58 kr. og 44 øre fra selskabsskat mv. Pensionsafkastskat ville svare til 36 kr. og 30 øre, og ejendomsskatter ville i alt løbe op i 29 kr. og 57 øre.

Væsentlig mindre er både medielicensen og arveafgiften, der er omtrent lige store. Førstnævnte udgør 4 kr. og 59 øre ud af 1.000 skattekroner, mens sidstnævnte udgør 4 kr. og 41 kr.

Alle beløbene i artiklen stammer fra 2016 og er sat i forhold til skatter og afgifter på 1.000 kr. I 2016 røg der 1.000 kr. i skattekisten hele 961.652.179 gange – eller det der svarer til knap 962 milliarder kr.
 
Hvis det offentlige forbrug var 1000 kroner, hvor kommer de så fra: 
Personlige indkomstskatter 531,71
Moms og lønsumsafgift 213,63
Afgifter af specielle varer, transaktioner og tjenester 95,84
 Selskabsskat mv. 58,44
 Pensionsafkastskat 36,30
 Ejendomsskatter 29,57
 Afgift på motorkøretøjer 11,87
 Andre arbejdsmarkedsbidrag fra arbejdsgivere 6,14
 Medielicens 4,59
 Afgift af arv og gave 4,41
 Told og importafgifter 3,19
 Andre produktionsskatter i alt 1,53
 Indtægter fra spillemonopoler 1,39
 Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i alt 1,24
 Diverse afgifter 0,16
 I alt 1.000

 

Emneord: Danmarks Statistik, Finanslov 2018, 310817-1
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også