Foto: Sikkerhedsstyrelsen
Foto: Sikkerhedsstyrelsen

Det kan ende med en gaseksplosion: Kraftig advarsel fra Sikkerhedsstyrelsen

Hus og have

18/04/2024 16:20

J. Bøgen

Tallet af hændelser er eksploderet de seneste år.

Med den grønne omstilling er mange borgere i disse år i gang med at få udskiftet deres gasfyr til en mere grøn løsning.

Men i de senere år er der sket en væsentlig stigning i antallet af uautoriserede, der selv går i gang med at fjerne en gasinstallation og spærre rørene af, fordi de ikke længere skal bruges.

Det resulterer ofte i fejl, hvor gasrørene enten ikke bliver spærret af, eller det bliver gjort forkert, så der er risiko for, at gassen kan sive ind i boligen, indtil gasselskabet får fjernet rørene helt. Det medfører en risiko for eksplosionsfare.

"Det er jo en farlig tendens, vi ser. Når man ikke har en vvs-autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen, skal man simpelthen holde fingrene væk fra gasinstallationer. Ellers kan det altså i værste tilfælde ende med en gaseksplosion," siger Søren Assenholt Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Voldsom stigning på få år

I 2020 havde Sikkerhedsstyrelsen kun 7 sager, hvor uautoriserede manglede at afproppe gasrørene eller havde gjort det forkert. I 2022 var det tal steget til 107, mens der de første otte måneder af 2023 var 108 sager, hvor uautoriserede har taget en gasinstallation ned uden at afproppe korrekt.

"Hvis gassen først begynder at sive ud af rørene, der burde være spærret ordentligt af, er der en risiko for, at gassen kan samle sig i et eller flere rum, uden man opdager det. Og så skal der altså kun en gnist til at skabe et brag af en gaseksplosion. Det kan jo få fatale konsekvenser. Så jeg kan på det kraftigste anbefale alle, der står til at skulle af med deres gasfyr, at de tjekker i autorisationsregisteret på sik.dk og bestiller en autoriseret vvs-installatør derfra til at komme og gøre arbejdet," understreger Søren Assenholt Muff.

Det er vvs-installatøren, der sørger for at indberette til Sikkerhedsstyrelsen, at den pågældende gasinstallation ikke længere er i brug.

Dog skal boligejeren huske at opsige aftalen om gasforsyning. Når gasforsyningen er opsagt, kommer forsyningsselskabet ud for at fjerne gasmåleren og stikledningen ind til gasinstallationen, der ikke længere er i brug. De sørger også for at tjekke, om gasinstallationen er afproppet korrekt.

Men der kan gå flere uger, fra gasfyret er fjernet, og gasforsyningen er opsagt, til forsyningsselskabet kommer ud til boligen. Det er derfor i denne mellemliggende periode, at der er risiko for sivende gas og en gaseksplosion, hvis ikke gassen er afproppet korrekt.

Autorisationsregisteret

Brug en autoriseret vvs-installatør, uanset hvad du skal have udført på dit gasfyr. Se i autorisationsregisteret hos Sikkerhedsstyrelsen, hvilke virksomheder der må udføre arbejde på gasinstallationer: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Antal overtrædelser med ulovlig afpropning

  • 2020: 7 overtrædelsessager med ulovligt, uautoriseret udført arbejde

  • 2021: 30 overtrædelsessager med ulovligt, uautoriseret udført arbejde

  • 2022: 107 overtrædelsessager med ulovligt, uautoriseret udført arbejde

  • 2023: 108 overtrædelsessager med ulovligt, uautoriseret udført arbejde (fra januar til og med august)

Mest Læste

Annonce