Informationsmateriale skal forklare unge om tvang i psykiatrien

Nyt informationsmateriale om tvang er på vej ud til børn og unge i psykiatrien. Vi skal sikre, at børn og unge får så meget viden på forhånd, at de også kan komme godt videre efter en oplevelse med tvang, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det er skræmmende at opleve tvang på sig selv, men det er endnu mere skræmmende at opleve det uden at vide, hvad det er.

Sådan siger Anna Plov Vejl, som er tidligere patient i børne- og ungdomspsykiatrien.

Hun har været udsat for tvang mange gange siden 12-13 års alderen og deltager nu i en film, der er en del af et nyt informationsmateriale om tvang i psykiatrien.

Sundheds- og Ældreministeriet, Børnerådet og Psykiatrifonden har sammen udviklet filmen og to pjecer, så børn og unge samt deres pårørende får en bedre forståelse for den situation, hvor personalet behandler og tilbageholder patienter mod deres vilje.

Budskabet i materialet er, at tvang er til for at beskytte og passe på patienten. Og frem for alt er tvang det sidste middel, som kun bruges, når alle andre muligheder er afprøvet først.

”Vi skal nedbringe brugen af tvang mest muligt, og det har regionerne i den seneste økonomiaftale med regeringen lovet at gøre endnu mere ud af. Men vi må også være realistiske, og lige nu ser vi desværre en stigning i antallet af børn og unge, der udsættes for tvang. Det kan være en voldsom oplevelse, især hvis man ikke forstår, hvad det er. Derfor er det så vigtigt, at vi får forklaret de unge og deres pårørende, hvorfor tvang bliver brugt, og hvad der konkret sker, så de kan komme videre efter oplevelsen med mindst mulig ubehag”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, mener, at tvang er svært at tale om. 

”Det kan være voldsomt at opleve tvang, men det bliver værre i det øjeblik, man oplever det uden på forhånd at vide, hvad det er. Det er heldigvis de færreste børn og unge i psykiatrien, der kommer til at opleve det selv, men det kan ske, at man hører eller oplever andre blive behandlet med tvang. Derfor er det vigtigt at prøve at forklare, hvorfor det kan ske. Psykiatrifonden kæmper mod tabuer og stigmatisering, og vi er derfor glade for at være med til at udvikle dette informationsmateriale”, siger Anne Lindhardt. 

Børnerådet har tidligere lavet en undersøgelse, hvor børn og unge fortæller om at være indlagt i psykiatrien.

”Vores undersøgelse viste tydeligt, at tvangsoplevelser er noget af det hårdeste ved at være indlagt. En af anbefalingerne fra børnene var, at der skal være mindre tvang, og at når tvangen er nødvendig, skal den ske på en skånsom måde. Børnene efterspurgte også mere information og støtte før, under og efter tvangshandlingen, så de kunne forberede sig på, hvad der kunne ske. Derfor glæder det mig, at vi nu har et informationsmateriale, der netop opfylder det behov”, siger Børnerådets formand Per Larsen. 

Fakta om informationsmaterialet om tvang til børn og unge i psykiatrien:

 • I satspuljeaftalen 2015-2018 aftalte satspuljepartierne, at der skulle udgives let tilgængeligt materiale, så alle børn og unge kan få information om deres rettigheder, når det gælder tvang.
 • Materialet består af en film med interviews med fagpersoner, en tidligere patient i børne- og ungdomspsykiatrien samt scener fra psykiatriske afsnit, hvor der bl.a. vises og forklares om forskellige former for tvang såsom tvangsindlæggelse, medicinering, fastholdelse og bæltefiksering.
 • Dertil er der udviklet to pjecer – én til børn og unge op til 14 år og én til børn og unge fra 15-17 år. Pjecerne har illustrationer af forskellige former for tvang samt en illustration af en eftersamtale med personalet, som alle har ret til efter en tvangsepisode.
 • Det anbefales, at børn og unge ser filmen og/eller læser pjecerne sammen med personalet, en forælder eller en værge, så de kan tale det igennem sammen efterfølgende.
 • Infomaterialet kan ses på www.sum.dk/tvang

Seneste tal for brug af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien her
 

 

Emneord: Tvangsbehandling, Tvangsindlæggelse, Tvangsmedicinering, Tvang, Tvang i psykiatrien, Ellen Trane Nørby, Sundhedsministeriet, Informationskampagner, Udsatte unge, Psykisk sygdom, Unge og psykisk sygdom, 250917
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 10.02.18 Susanne Holgaard Svendsen.
  Jeg kan ikke respektere , at unge " vejledes " , som tilfældet er i nævnte video.

  Jeg finder videoen ensidigt talende for tvangsanvendelse, og er dybt bekymret over det indtryk videoens indhold efterlader. Nemlig at tvang er ok og kan være nødvendig, og at denne kun anvendes når alle andre muligheder er afprøvet.
  For det ER jo ikke sandt !
  Der findes utallige muligheder, som blot ikke anerkendes i psykiatrien, MEN DE FINDES. !
  Det handler blandt andet om at alle lærer noget om udvikling af personlige og følelsesmæssige kompetancer, ogat håndtere, og får hjælp, af personer som er villige til at dele ud af personlige erfaringer.
  Alle har vi behov for kærlighed, nærvær og omsorg, og en person, hvis familie har accepteret at vedkommende tvangsindlægges, kandet være uendeligt svært at bevare tilliden til For slet ikkeat tale om, at opbygge et tillidsfuldt forhold til mennesker som er villige til at begå overgreb i form af tvangsbehandling, både ved indespærring på en lukket afdeling, samt ved fastholdelse og ikke mindst gennem tvangsmedicinering, som kan ødelægge mennesker i mange år.
  Jeg står gerne til rådighed hvis nogle " patienter", tidligere i dlagte, pårærende eller ansatte sundhedspersoner ønsker mere viden.
  Jeg bilder mig ikke ind, at jeg personligt kan løse andres problemer, for det er der kunen selv der kan, og kun når vi af andre bliver mødt som dem vi er, og selv har viljen til at tage imod hjælp, og er frie tilat vurdere hvad vi har behov for.
  Jeg kender til utallige tilfælde hvolr tvangsbehandling kunhar forværret tilstanden , både for den indlagte, men også for den øvrige familie, så lad være at fortæl unge mennesker at tvangsbehandling er i orden. Det er et levn fra en forældet kultur, baseret på uvidenhed om dybdepsykologiske og eksistentielle problemstillinger. Vis for fanden, gud og hver af os, at I der arbejder på området, og får jere rigelige betaling, også er istand tilat tænke selvstændigt, udvikle jer og erkende at I ofte er på fortkert kurs.
  Jeg vil afslutte med at henvise til en artikel, skrevet af den nyvalgte psykiatrilæge fra psykiatrilisten til regionsrådet i midtjylland. Vedkommende skrev blandt andet i sin artikel, at de ansatte på grund af for få resourcer kunne komme til handle kynisk overfor de indlagte.
  Det må da få nogle til at udøve seriøs selvkritik, og vælge at skifte arbejde, og som et minimum, sige kraftigt fra overfor at anvende tvang. Hvis ikk, så siger det alt om hvem de personer er. Personligt vil jeg ikke for nok så stor en løn anvende tvang oberfor de personer jeg selv har kendskab til har været udsat for den behandling.
  Jeg siger ikke at I ikke må beskytte jer selv, og naturligvis skal I ikke risikere at blive angrebet og udsættes for vold, men de ansatte udøver selv en enorm magt på lukkede afdelinger, måske i afmagt - ihvertfald i uvidenhed om basale måder at være sammen med andre mennesker på.
  Jeg har skrevet et par, synes jeg selv, gode sange om emnet, og hører gerne fra interesserede, der som jeg ikke deler den holdning som udtrykkes i videoen.
  Også hvis nogle ønsker at være med til at lave et helt andet materiale til unge mennesker - og voksne om hvad de selv kan gøre for at undgå nogensinde at komme i kontakt med psykiatrien.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også