Stop puljetyranniet på ældreområdet

Velfærd

13/11/17 9:19

Tina Juul Rasmussen

Politikernes puljetyranni med ældremilliard, værdighedsmilliard, klippekort til serviceydelser og akut- og køkkenpuljer gør økonomien på ældreområdet både diffus, uigennemskuelig og løsrevet fra den almindelige, politiske prioritering.

De ældre danskere udgør en stadig større andel af befolkningen. I de seneste godt ti år er gruppen over 65 år vokset med en kvart million. En udvikling, som fortsætter, blandt andet fordi vi lever længere, og mulighederne for at behandle de sygdomme, som rammer os, bliver bedre og bedre.

FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark er udgivere på DenOffentlige, hvor de deler viden og erfaringer. 
 Læs flere indlæg fra FSD og dens medlemmer her. 

 

Det er rigtig godt og noget, vi som land skal være stolte af. Men udviklingen koster kommunerne mange penge. Både fordi opgaven med hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem ligger her. Og fordi de ældre i stigende grad døjer med flere sygdomme på én gang, herunder mange med demens.

Det er tilstande, som ikke nødvendigvis kræ­ver indlæggelse, men fordrer kommunal omsorg og pleje. Samtidig tænker og arbejder vi i langt højere grad rehabiliterende i dag, så den enkelte borger får den bedst mulige livskvalitet og er selvhjulpen så længe som muligt.

Puljetyranniet må høre op
Det giver os nogle kommunale udfordringer, både økonomisk og fagligt. Økonomisk skal vi kunne løfte flere behandlingsopgaver med færre ressourcer. Og fagligt kræver opgaven de nødvendige kompetencer hos personalet. Med andre ord giver ældreudviklingen et solidt pres på kommunekasserne – et pres, som kræver nidkær økonomisk styring lokalt.

Men politikernes puljetyranni med ældremilliard, værdighedsmilliard, klippekort til serviceydelser og akut- og køkkenpuljer gør økonomien både diffus, uigennemskuelig og løsrevet fra den almindelige, politiske prioritering. Det må høre op.

Hvis vi skal fortsætte den positive udvikling for de ældste borgere i kommunerne, kræver det en endnu højere grad af velfærdsteknologi, især hos borgere i eget hjem, fx via telemedicinske løsninger. For der er ingen tvivl om, at hjælpen til de ældre vil rumme stadig mere kommunal sygdomsbehandling og rehabilitering med fokus på de svageste. Det er en ny virkelighed, vi allerede står midt i, og som vil fortsætte med uformindsket styrke fremover.

Indlægget har været bragt i FSD's Årsmødeavis som optakt til foreningens årsmøde i november.
Læs mere om FSDs holdning til området på socialchefforeningen.dk/det-mener-fsd

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce