Ny arbejdsgruppe sætter fokus på taxidækning i landdistrikter

Politik

13/9/17 4:30

Noa Jankovic

Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Taxi Råd nedsætter en arbejdsgruppe, der skal se på taxidækningen i landdistrikterne.

En ny taxilov er lige på trapperne. Lovforslaget fremlægges inden længe i Folketinget på baggrund af, at regeringen i februar indgik en politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny taxilov, der moderniserer taxierhvervet.

Med henblik på at evaluere, hvordan de nye rammebetingelser på taxiområdet understøtter taxidækningen i landdistrikterne, nedsætter Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Taxi Råd en arbejdsgruppe, der frem mod den første evaluering af loven og fortløbende, monitorerer udviklingen og kommer med input til initiativer, der kan understøtte en bedre taxidækning i landdistrikterne, hvis det viser sig nødvendigt.

- Taxiloven regulerer taxierne i hele Danmark og dermed også i landdistrikterne. Det er vigtigt, at den nye taxilov ikke betyder, at der bliver endnu længere mellem taxierne i nogle dele af landet, især i landdistrikterne. Derfor skal vi løbende monitorere udviklingen og komme med input til justeringer, hvis der bliver brug for det, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Hos Dansk Taxi Råd ser adm. direktør Trine Wollenberg frem til arbejdet.

- Den nye taxiaftale giver bedre og mere fleksible rammer for at drive en taxiforretning i landdistrikterne, men vi har også noteret os visse bekymringer omkring, hvordan loven vil påvirke udbuddet af taxikørsel i landdistrikterne. Derfor er vi gået sammen med Landdistrikternes Fællesråd om at nedsætte denne arbejdsgruppe, der også vil komme med anbefalinger til kommunerne, som også fremover vil kunne påvirke udbuddet af taxier i deres område, siger hun.

Udover fokus på taxibetjening vil arbejdsgruppen løbende drøfte, hvordan man kan optimere det samlede transportbehov, så det hænger sammen for den enkelte pendler i landdistrikterne på tværs af samkørende privatbiler, taxier og det kollektive transportsystem.

Medlemmerne i arbejdsgruppen vil være bredt sammensat af repræsentanter fra brancheorganisationer, kommuner og transportforskere. Arbejdsgruppen mødes halvårligt - juni og december 2018, 2021 og 2024.

Resultaterne af gruppens arbejde samles i en redegørelse, som første gang præsenteres i slutningen af 2018 og forelægges Transportministeriet og forligskredsen.

Arbejdsgruppen sekretariatbetjenes af Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Taxi Råd.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce