Kommunaldirektør gør op med brugen af retningslinier for alting

Man gør lederen til administrator, når man laver retningslinier, hver gang, der opstår tvivl og fejl. Jagten på flere retningslinjer er jagten på nulfejlskultur, skriver kommunaldirektør Stine Johansen.

Ikke nok med at man som kommunalt ansat er underlagt en myriade af bureaukratiske krav fra lovgiver og andre myndigheders side. Vi har også travlt med selv at finde på alle mulige retningslinjer for vores gøren og laden i hverdagen. Det gælder, som jeg oplever det, på alle niveauer. Lige fra det øverste cheflag til yngste ansatte. Vi er tilsyneladende vilde med retningslinjer. Blot den mindste usikkerhed i dagligdagen - ja, så er svaret endnu en retningslinje.

Ledelsesavisen #2

Læs også Ledelsesavisen

Nyt slag mod NPM

Stine Johansen: Gør op med retningslinier

Hedensted går kreative veje for at finde løsninger

Dokumentation: Regelstyring virker ikke

Se den samlede udgave af Ledelsesavisen #2 her.

Vil du modtage Ledelsesavisen fremover, så klik her.

Vil du vide mere om Forum og være medlem, så klik her.

Det er ærgerligt. For hvor bliver ledelsesrummet og vores innovative løsningsvilje så af? 
 
Retningslinjer kan være nødvendige, ja – men alt for mange retningslinjer er efter min mening dræbende. Ikke mindst i ledelseslagene, hvor man i høj grad kan sætte sit præg på tingene. Det er helt klart min forventning, at lederene udviser mod og selvindsigt overfor, hvordan de bedst virker som ledere i de mange komplekse sitautioner, de kommer i.
 
Retningslinjer risikerer at blive forvekslet med en sikkerhedsformel på korrekt ledelse. En sådan formel findes ikke. Det er en falsk tryghed for lederen. Mennesker er forskellige, ingen situationer er ens, og det er netop ledelsesfagets kerneopgave at vurdere og mærke, hvad der vil være den bedste måde at håndtere en given sitaution. At bede om flere retningslinjer, når der opstår tvivl, er at fjerne ledelsesrummet og overgå til at administrere mennesker. Og administration af mennekser står i min verden i direkte modsætning til at udvise lederskab. Ledelse uden retningsliner er et åbent ledelsesrum, hvor der er plads til at finde individuelle løsninger indenfor gældenede lovgivning mm.
Ansvaret ligger hos lederen. I det ledelsesrum kan alle ledere opleve tvivl om, hvad der er bedst at gøre. Nogle kunne få den tanke, at det ville være let og praktisk at erstatte tvivlen med endnu en retningslinje, der anviser hvad der er korrekt at gøre. Tjek. 
Men tvivl er vigtig og der ér tvivl i lederskab. Tvivl er et udtryk for refleksion over ledelsesopgaven - det er fint og hverken kan eller skal sættes på formel.
 
I Helsingør Kommune forventer jeg mod af lederne. Mod til at træffe deres egne beslutninger baseret på deres ledelseserfaring, tvivl, refleksion og professionel vurdering. De har frihed til at handle, udtænke  innovative løsninger – og dele tankerne med deres medarbejdere og bistå dem med at sætte os fri af retningslinjernes tyranni i hverdagen. 
 
I virkeligheden forventer jeg også af lederne, at de er menneskekendere. De skal kunne lede både på individniveau og fællesskabsniveau og have en stærk intuition ifht den enkelte medarbejders spillerum.

Jagten på flere retningslinjer er jagten på nulfejlskultur. En kultur, som vi ikke dyrker i Helsingør Kommune. Både ledere og medarbejdere skal turde satse, afprøve og ind imellem fejle – det ligger der en enorm læring i. I Helsingør Kommune har vi frihed til at fejle, lære og blive klogere. Det er en kultur vi er temmelig stolte af.

For mig at se kan retningslinjer, som svar på alle ledelsesdilemmaer, aldrig blive andet end en krykstok.  
 
Emneord: Ledelsesavisen, Retningslinier, Ledelse, Lederskab, Bureaukrati, Helsingør Kommune, Stine Johansen, Ledelsesavisen #2
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. ...
Aktivitet: Artikler: 91 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 05.03.16 Søren E Petersen
  ledelse og udvikling

  Allerførst vil jeg kort sige leder kan træffe programerbar beslutninger dvs beslutninger der har rod i love, regler,procedurer og lign. De kan også træffe uprogrammerede beslutninger dvs beslutninger der udspringer af deres intution, holdninger og følelser. Ledere der træffer programebare beslutninger er IKKE ledere -de er forvaltere.
  En anden sag. Man kan drive ledelse ud fra to yderpunkter:Regelledelse der er baseret på bestemmelser, cirkulærer, procedurer eller man kan drive med Visionsledelse der bygger på at man opstiller en vision for adfærden i organisationen.
  I en tid hvor forandringer sker fra dag til dag således at love og regler ikke kan følge med opleves hverdagen af medarbejderne som KAOISK. I sådanne situationer er Visionsledelse det eneste middel til at sikre engagement og udvikling i en organisation.

 • 04.03.16 Claus Beck Schmidt
  -

  Man får lyst til at søge et job i Helsingør Kommune

 • 04.03.16 Ilse Nielsen
  Opgør med retningslinje tyranni .......

  Stine Johansen kommunaldirektør i Helsingør , skriver om ledelse og regeltyrani i en dejlig artikel hvor hun reflektere over det at lede mennesker. Jeg ville ønske, at der i de danske kommuner /- arbejdspladser var flere med hendes mod og holdninger. Det ville betyde stor gevinst for den enkelte såvel som for organisationen. Det konkluderer jeg ud fra det faktum - når der bindes meget energi til at være og agere ufejlbarlig, så er man ikke effektiv, og arbejdsglæde vil der ikke være meget af.
  Hvis Stine Johansens holdninger fremmes på de danske arbejdspladser, ville meget ændre sig!

  Så Helsingør vær stolt over at I frihed til at fejle,lære og blive klogere, på et tidspunkt må I blive årets arbejdsplads!

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også