Målrettet undervisning har været afgørende for deltagernes udbytte. Foto: Colourbox
Målrettet undervisning har været afgørende for deltagernes udbytte. Foto: Colourbox

Glem one-size-fits-all: Sådan har kommune styrket fagligheden på børn- og ungeområdet

Kommunalt

08/09/2022 10:55

J. Bøgen

Deltagerne blev interviewet på forhånd for at kunne tilrettelægge undervisningen bedst muligt til netop deres behov.

I Odense Kommune har man anlagt en ambitiøs og meget konkret tilgang til at løfte kvaliteten på børn- og ungeområdet og få mest muligt ud af de statslige puljemidler afsat til området.

Ifølge udviklingschef i Odense Kommune Dagtilbud, Børn- og ungeforvaltningen, Malene Schmidt Mortensen, har det fx været helt afgørende for kommunens kompetenceudviklingsforløb, at modulerne kunne tilpasses, så de passer til behovet på dagtilbudsområdet. Konkret har der været et behov for at gøre uddannelsen mere praksisnær.

"Forløbet er finansieret af statslige puljemidler som en del af den oprindelige politiske aftale om puljemidler til faglig ledelse med fokus på at styrke kvaliteten og understøtte implementering af pædagogiske læreplaner. Midlerne er øremærkede diplomuddannelsen i faglig ledelse, og derfor har muligheden for i samarbejde med UCL at kunne tilpasse forløbet, så det passer optimalt til vores behov, været så afgørende," siger Malene Schmidt Mortensen.

Designet til den enkeltes behov

Odense Kommune har siden 2019 haft 197 ledere fordelt på otte hold på et uddannelsesforløb. Alle deltagerne er blevet interviewet på forhånd, og på baggrund af de mange input er de enkelte hold blevet målrettede, så deltagerne får mest ud af forløbet i forhold til praksis.

Interviewene, der blev gennemført af lektor ved SDU, Institut for Virksomhedsledelse, Søren Voxted, var også med til at definere den enkelte deltagers eksamensprojekt i form af en konkret handleplan for en ledelsesopgave i pågældendes institution.

"Det har været meget brugbart at kunne fravige one-size-fits-all-tilgangen i valg af efteruddannelse og opleve den nødvendige lydhørhed og forståelse fra UCL til at tilrettelægge uddannelsesforløbet. For os har det betydet, at vi for alvor har kunnet give deltagerne kompetencer og værktøjer, der konkret kan bruges i hverdagen og giver mening for den enkelte," siger Malene Schmidt Mortensen.

Uddannelse med afsæt i praksis

Det seneste diplomforløb sluttede i juni 2022, så det er til den tidlige side at udtale sig om effekterne af kompetenceudviklingen, men Malene Schmidt Mortensen oplever dog allerede en forskel.

"Vi kan se, at vores ledere er begyndt at prioritere og implementere anderledes. De har fx mere fokus på at sætte de rigtige teams til konkrete opgaver – altså de begynder at flytte rundt på ressourcer i stedet for at se opgaver som stationære og statiske. Dét har ændret sig."

Malene Schmidt Mortensen vil meget gerne fortsætte med den individuelle tilgang til kompetenceudvikling i Odense Kommune.

"Ja, det er klart en vej vi skal videre af. Kombinationen af det individuelle – den enkelte leders behov – og det konkrete afsæt i praksis, er meget effektiv. Det er også en tilfredsstillelse for vores ledere og dagplejepædagoger, at de nu har en opdateret værktøjskasse til ledelsesopgaven. Opdateret med konkrete værktøjer, der har fokus på hverdagens opgaveløsning – og som dermed øger kvaliteten og kommer børnene i vores dagtilbud til gode."

Konkret hjælp til ledelse af praksis

Maiken Steen Hansen er daglig pædagogisk leder i Børnehuset Ådalen, og en af de ledere i Odense Kommune, der har deltaget i diplomforløbet Faglig ledelse. Den største forskel uddannelsen har gjort for Maiken Steen Hansen er, at hun er blevet mere bevidst om sin ledelsesstil.

"Jeg har fået en større forståelse for kompleksiteten i ledelse, hvilket gør det lettere for mig at analysere, handle og evaluere – altså hvilke knapper i min ledelse, jeg skal skrue på, hvornår. Det er også en stor hjælp at få den konkrete daglige ledelse holdt op mod teorier om ledelse," siger Maiken Steen Hansen.

Det har betydet meget for hende, at udgangspunktet for kompetenceudviklingen har været egen institution og den personlige konkrete ledelsessituation.

"Jeg er fx holdt op med at have en bestemt – og måske forud indfattet - opfattelse af en situation, og handler nu mere på, hvad jeg ved og ikke, frem for hvad jeg tror eller synes. Det betyder blandt andet, at jeg skal tættere på mine medarbejdere og blive bedre til at forstå, hvordan de arbejder og samarbejder. Derudover vil jeg mere systematisk få deres input til opgaveløsningen og i højere grad formulere vores visioner ud fra dem."

Skab rammerne i dagligdagen

Maiken Steen Hansen har også lært vigtigheden af at prioritere. Du kan ikke nå det hele i en travl hverdag, og derfor skal hun som leder være bedre til at stoppe op, se hvad der kan lade sig gøre, og så skabe rammerne for det.

Maiken Steen Hansens eksamensprojekt er en aktionsplan for at undersøge, hvorfor beslutninger ikke i højere grad implementeres. De konkrete handlinger er fx samtaler med medarbejdere, aftaler med de enkelte om at prøve konkrete ting af i dagligdagen, opfølgning og evaluering. Det har udmøntet sig ved, at Børnehuset nu har en tilgang med et lærende fællesskab, hvor alle har et ansvar.

Odense Kommune har også prioriteret, at kommunens klyngeledere deltager i forløbet, selv om de ikke er en del af den primære målgruppe for diplomuddannelsen. Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen, institutionsleder af Børneinstitutionen Nord i Odense, er klyngeleder for otte børnehuse i kommunen med hver deres daglige leder, som også har deltaget i forløbet.

Bedre både sammen og hver for sig

”Det har været yderst værdifuldt også at deltage, da det har givet mig et overblik over den enkelte leders udfordringer, og hvordan jeg kan understøtte den daglige proces og implementering af de enkelte lederes konkrete handleplaner. Derudover har forløbene givet mig et indblik, der gør at jeg bedre kan arbejde med synergier på tværs af de otte børnehuse, jeg er leder for,” siger Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen.

Han ser det som yderst værdifuldt, at lederne i kraft af diplomforløbet nu har samme vidensgrundlag for at implementere pædagogiske læringsplaner.

”Med et fælles fundament kvalificeres blikket på de processer vi har sat i gang. Helt banalt taler vi nu fx samme professionelle sprog og kan derfor mere kompetent sparre med hinanden om den faglige ledelse og dermed komme tættere på problemstillinger i de enkelte huse. I min ledelsesgruppe er vi blevet bedre til at planlægge og evaluere sammen, mens det udførende klares af den enkelte leder. Vi er altså både blevet bedre sammen og hver for sig.”

FAKTA

Kompetenceudviklingsforløb i Odense

Odense Kommune Dagtilbud, Børn- og ungeforvaltningen har i perioden august 2019 til juni 2022 haft 197 ledere fordelt på otte hold på uddannelsesforløb. Deltagerne er blevet undervist i særligt tilrettelagte forløb med afsæt i diplommodulerne:

  • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud (5 ECTS-point)

  • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling (5 ECTS-point)

Foranalyse, udarbejdelse af handleplan og interview med deltagere med henblik på afdækning af behov for faglig ledelse i de enkelte børnehuse og hos dagplejen, er gennemført af lektor ved SDU, Institut for Virksomhedsledelse, Søren Voxted.

Litteratur og undervisning på forløbet, Stine Elverkilde

Du kan læse mere om diplomuddannelserne på ucl.dk

Mest Læste

Annonce