Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Kommune præsenterer nyt projekt for social- og ældreministeren

Kommunalt

26/5/21 8:46

Theis

Tidligere på året fik Haderslev Kommune tildelt 9,18 million kroner fra Social- og ældreministeriets pulje til nærvær og omsorg i ældreplejen. De skal bruges til at skabe mere nærvær og fleksibilitet i hjælpen på ældreområdet.

’Kaffe først’ – det er navnet på det projekt i Haderslev Kommune, der skal bidrage til at man i endnu højere grad sætter mennesket før bureaukrati. Onsdag den 25. maj mødes borgmester H. P. Geil virtuelt med social- og ældreminister Astrid Krag, hvor ministeren skal høre om Haderslev Kommunes erfaringer med udviklingen af en bedre og værdig ældrepleje.

” Vi kalder projektet for ”Kaffe først”, fordi vi med projektet vil blive bedre til at prioritere nærværet ved at starte vores besøg med at tage en god snak med borgeren. Det er vigtigt, vi ved hvert besøg får afklaret, hvad borgeren har mest brug for på dagen. På den måde tror vi, at vores hjælp til vores borgere samlet set kan blive bedre”, siger borgmester H. P. Geil.

Det er tilbagemeldinger fra borgere og medarbejdere, der har inspireret til projekt ”Kaffe først”

”Jeg ser frem til at se resultaterne af projektet. Jeg synes, det er godt for medarbejderne, hvis de kan tilrettelægge arbejdet mere selv i selvstyrende grupper, og så vil det også være fint, hvis vi kan komme til at møde færre medarbejdere end det, der er tilfældet i dag,” siger formand for Seniorrådet Hans Egon Lorentzen, der også deltager i mødet med ministeren.

Projektet er inspireret af en tilgang til ældrepleje fra Holland.

”Vi trækker i projektet på nogle hollandske erfaringer med at sætte medarbejdernes selvbestemmelse og faglighed mere i fokus. Det har i Holland resulteret i en mere fleksibel og sammenhængende hjælp og i en højere trivsel hos medarbejderne. Med ”Kaffe først” vil vi sammen med vores medarbejdere forsøge at videreudvikle hjælpen, så den skaber endnu mere værdi i hverdagen for de mennesker, som vi møder”, siger Louise Thule, chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune.

Inden året er omme, forventer man at kunne drage de første konklusioner på, hvilken betydning tilgangen, som i første omgang afprøves i Vojens, har haft for borgere og medarbejdere.

”Jeg ser frem til at fortælle vores social- og ældreminister om vores tanker om ”Kaffe først”, når vi mødes onsdag,”, siger borgmester H. P. Geil.

Annonce