Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nu kan sogn genåbne

Kommunalt

10/6/21 8:31

Theis

Dagens corona-tal fra Statens Serum Institut, viser, at Gellerup Sogn kan genåbne fra og med i morgen torsdag 10. juni 2021, da incidensen de seneste syv dage i træk har ligget under 600. Sognet har dog fortsat en høj positivprocent, som kan indikere, der er et relativt højt smittetryk i området - situationen følges derfor tæt, og særlige indsatser fastholdes.

Gellerup Sogn blev i denne omgang lukket ned 31. maj på grund af høje smittetal. Genåbningen betyder, at de pædagogisk ledede legepladser i Gellerup og Toveshøj igen åbner, ligesom der igen er åbent for ungdomsskoleaktiviteter i sognet. Dagtilbuddene er heller ikke længere omfattet af skærpede retningslinjer, og forældrene opfordres ikke til at holde deres børn hjemme fra dagtilbud mere.

Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede påbuddet om nedlukning for Sødalskolen, Klub 3 og klubberne i Gellerup og Toveshøj fra den 2. juni 2021 efter anmodning fra Aarhus Kommune, da der ikke var udbredt på coronasmitte på tilbuddene, og det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at tilbuddene bidrog til epidemikontrol i sognet.

Genåbningen af sognet betyder endvidere, at alle kultur- og fritidstilbud i området kan genåbne. Det gælder eksempelvis Gellerup Bibliotek, Gellerupbadet, Siris Stue, Globus1, Cirkus Tværs og klatreklubben.

Gellerup Sogn har fortsat en høj positivprocent, som kan indikere, at der er et relativt højt smittetryk i området. Derfor følges situationen fortsat tæt, ligesom de særlige indsatser fastholdes ifht. opfordring og nem adgang til test.

Annonce