Sport og bevægelse i skolen er et godt makkerskab

Idrætsklasser giver sportslige og faglige resultater

Velfærd

30/01/2014 14:46

Nick Allentoft

En ny rapport viser, at elever i de særlige idrætsklasser klarer sig flot på sportsarenaen og på skolebænken

Siden 2008 har Sønderbroskolen haft klasser for elever med særlige idrætstalenter. Her byder skoledagen, udover den almindelige undervisning, også på morgentræning og mulighed for stævnedeltagelse og træningslejre. Derved kan eleverne kombinere deres skolegang med en spirende idrætskarriere.

Den nye rapport, der evaluerer idrætsklasserne, omfatter 1.170 elever fra idrætsklasser fra Team Danmarks 15 elitekommuner. Rapporten viser blandt andet, at eleverne har fået mar-kant bedre forhold i folkeskolen. 96 procent oplever, at de har fået bedre mulighed for at dyrke deres sport og 79 procent oplever, at det er en fordel at gå i klasse med andre idrætstalenter. 58,5 procent oplever desuden, at de er blevet gladere for at gå skole. Samtidig konkluderer rapporten, at der i idrætsklasserne generelt er et godt fællesskab og ikke mindst, at eleverne udover det sportslige også klarer sig fagligt flot.

Skolerådmand i Aalborg Kommune Tina French Nielsen er glad for rapportens konklusioner:

”Jeg er glad for, at rapporten dokumenterer, at eleverne klarer sig flot både sportsligt og fagligt. Det viser, at skolen i samarbejde med klubberne har skabt et skoletilbud, hvor det sportslige og det faglige går hånd i hånd, siger rådmanden. ”Idrætsklasser handler jo ikke kun om, at de unge talenter skal nå toppen. De skal også have en god uddannelse, så de har et solidt fundament i tilværelsen, når idrætskarrieren en dag slutter”.

Rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen, Mads Duedahl, glæder sig over talentudviklingen for de yngste idrætsudøvere og de muligheder, det giver for Aalborg som uddannelsesby:

”Den aalborgensiske idrætsskolemodel er et initiativ udviklet af Elitesport Aalborg, der ligger helt i tråd med transformationen af Aalborg fra klassisk industriby til videns- og uddannelsesby. I Aalborg har vi over en årrække gjort en rigtig stor indsats for at være en attraktiv uddannelsesby med hensyn til uddannelsestilbud, boliger og fritidstilbud, så de unge finder det attraktivt at uddanne sig i Aalborg og eventuelt senere bosætte sig her. Muligheden for at forene skolegang og elitesport allerede i folkeskolen har uden tvivl stor betydning for de unges talentudvikling og cementerer også Aalborg Kommunes gode samarbejde med Team Danmark som Elitekommune.”

Team Danmarks direktør Michael Andersen har fulgt idrætsklassernes udvikling i elitekom-munerne gennem de seneste år og ser med tilfredshed på samarbejdet med blandt andet Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg omkring idrætsklasserne på Sønderbroskolen.

"Jeg er naturligvis glad for rapportens konklusioner og understreger vigtigheden af, at idrætstalenter tilbydes rammer, hvor de unge talenter kan kombinere deres sportslige udvikling med en god uddannelse. Rapporten sætter en streg under, at idrætsskoler er med til at udvikle hele mennesker og ikke blot eliteatleter. Jeg er overbevist om, at idrætsklasserne kan gøre en markant forskel for eliteidræt på den lange bane, og derfor er det meget positivt, at folkeskolereformen gør ordningen permanent,” siger Michael Andersen.

Fakta

Siden 2005 har en række folkeskoler som forsøg tilbudt eliteidrætsklasser med optagelseskrav for idrætstalenter på 7.-10. klassetrin. De første forsøg startede i 2005, og nu har i alt 26 skoler i 21 kommuner sådanne forsøg. Formålet med idrætsklasserne er at skabe sammenhæng i talenternes hverdag, så idræt og skole ikke kommer i konflikt med hinanden.

Undervisningsministeriet, Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og 15 elitekommuner har sammen med Aarhus Universitet og iværksat et 3-årigt forskningsprojekt om idrætsklasser og talentudvikling i folkeskolens 7.-9. klasser. 

”Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser” er den første rapport fra forskningsprojektet i landets elitekommuner. Projektet har til formål at undersøge og dokumentere styrkerne og udfordringer ved det særlige tilbud, som idrætsklasser udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for idrætsklasseelever i udskolingen.

I undersøgelsen deltager 1170 idrætselever, der går i særlige idrætsklasser på folkeskoler i elitekommunerne Ballerup, Esbjerg, Gentofte, Haderslev, Herning, Hillerød, Holstebro, Hor-sens, Kolding, København, Randers, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Rapporten viser blandt andet:

• At det er vigtigt for eleverne, at de i idrætsklasserne er omgivet af personer, der har forståelse for, hvad eliteidræt kræver. Det smitter tilsyneladende af på deres generelle trivsel.
• At eleverne i idrætsklasserne oplever, at de har et godt sammenhold og kan støtte hinanden. Der er ingen jantelov, og der er et motiverende konkurrencefællesskab. Konkurrencen mellem eleverne kan dog til tider tage overhånd, og der kan være en tendens til klikedannelse baseret på idrætsfællesskaber.
• At idrætselevernes faglige præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse er bedre i matematisk problemløsning og mindst på højde med andre elever i fx dansk, selv når der tages forbehold for de fordele, idrætselevernes kønsmæssige, etniske og socioøkonomiske profil kan forventes at give dem.
• At idrætseleverne ser ud til at orientere sig mod en dobbeltkarriere, hvor videre ud-dannelse og talentudvikling kombineres. De fleste vægter begge dele lige højt. 
• At flere drenge end piger orienterer sig mod elitesporten og muligheden for en pro-fessionel karriere som idrætsudøver.

Rapporten indeholder således en række nyttige anbefalinger til kommuner og skoler, som både igangværende og nye eliteidrætsklasser kan lære af. Det anbefales blandt andet, at skolerne i højere grad fokuserer på at styrke klassefællesskabet på tværs af idrætsgrene, inddrager temaer fra idrætten i den almindelige undervisning samt støtter eleverne socialt og mentalt, hvis de har længere skadespauser. 

Læs rapporten: Undervisningsministeriets hjemmeside

Mest Læste

Annonce