"Det er naturligt, at Aarhus Kommune investerer i at skabe det her velfærdsteknologiske kraftcenter som en integreret del af det innovative miljø på Dokk1. Et sted, hvor markedsaktørerne kan mødes, udveksle erfaringer, drøfte og vise nye løsninger, etablere samarbejde og gøre forretning," siger Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S).

Nyt kraftcenter på Dokk1 skal bringe velfærdsteknologi ud til alle generationer

Velfærd

22/04/2015 10:10

Mikkel Sarka

Midt i det innovative miljø, der blomstrer på Dokk1 i Aarhus i løbet af i år, etablerer Aarhus Kommune et velfærdsteknologisk kraftcenter, som skal bringe velfærdsteknologi ud til alle generationer. Finansieringen kommer fra kommunens tværgående velfærdsteknologiske udviklingspulje. Bevillingen er på 6,3 mio. kroner over de kommende fire år.

Selv om navnet endnu ikke er på plads, er hensigten med Aarhus’ nye velfærdsteknologiske kraftcenter på Dokk1 krystalklar:

Vi vil udbrede brugen af velfærdsteknologi – ja, hele definitionen af velfærdsteknologi – til borgere i alle aldre. Det gør vi ved at etablere seværdige og informative udstillingsfaciliteter, hvor alle har mulighed for på egen krop at afprøve forskellige velfærdsteknologiske løsninger og komme i dialog med medarbejdere, udviklere, forskere og producenter om ønsker, behov og forslag til nye, innovative løsninger. Udstillingen skal fungere som showroom, de forskellige produkter skal kunne afprøves i realistiske omgivelser”, siger velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, Ivan Kjær Lauridsen.

Menneskehænder ind i udvikling af velfærdsteknologi

Kraftcentrets foreløbig arbejdstitlen er ”Velfærdsteknologisk Eksperimentarium”, og linjen for det arbejde, kraftcentret skal manifestere på Dokk1, er lagt af kommunens Byråd. Her er ambitionen for arbejdet med velfærdsteknologi at borgerne får ansvar for og kompetence til at bruge teknologien i hverdagen. Det kan handle om alt fra apps til børn med læsevanskeligheder til stemmestyret vinduesautomatik til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. Samtidig vil vi skabe et centralt beliggende miljø for produktudvikling og brugertest, og på den måde indgå i det innovative miljø på Dokk1.

Det er naturligt, at Aarhus Kommune investerer i at skabe det her velfærdsteknologiske kraftcenter som en integreret del af det innovative miljø på Dokk1. Et sted, hvor markedsaktørerne kan mødes, udveksle erfaringer, drøfte og vise nye løsninger, etablere samarbejde og gøre forretning. Samtidigvil vi have et levende sted, hvor vi alle som borgere kan se, prøve, diskutere og være med til at udvikle teknologiske løsninger, der stiller os bedre, friere og mere uafhængige – enten ved at vi selv køber løsningerne eller at de stilles til rådighed for os via det offentlige sundhedssystem”, siger Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S).

Teknologi til gavn i alle livets faser og facetter

Ambitionen på Dokk1 er også at udvide forståelsen af velfærdsteknologi og hvor den anvendes. Her er borgere i alle aldersgrupper en afgørende ressource ud fra en antagelse om, at vi alle bedst selv ved, hvordan vi vil leve vores liv.

I sundheds- og omsorgsarbejdet er velfærdsteknologi en gave til både borgere og medarbejdere. Det gavner arbejdsmiljøet, og borgerne får frihed og uafhængighed. Den gave vil vi give til mange flere på Dokk1. Når det kommer til stykket, er vi jo hver især eksperter i vores eget liv, og derfor er det helt naturligt, at vi er med til at forme de teknologiske løsninger, der passer til os”, siger Rådmand i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (O).

Der er etableret samarbejdsrelationer til de magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, som har aktiviteter i Dokk1, og i de indledende faser vil samarbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivet blive konkretiseret. Senere i denne uge annonceres stillingen som projektleder for etablering af det velfærdsteknologiske eksperimentarium.

Fakta

Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat (VTU) har på sekretariatsmøde d. 16. marts behandlet projektforslaget ”Velfærdsteknologisk Eksperimentarium” (VE).

Det er sekretariatets anbefaling, at projektet skal vurderes som en strategisk satsning, der forløber i samme tidsperiode som VTU. Sekretariatet ser positivt på de muligheder, der ligger i at knytte VE tæt sammen med VTU.

Begge refererer til byrådets programerklæring og overordnede velfærdsteknologiske effektmål. Hvor VTU er den administrative organisering af det velfærdsteknologiske program er Velfærdsteknologisk Eksperimentarium en fysisk manifestation af de politiske ambitioner, der ligger i programerklæringen.

Ambitionen for konkrete ydelser:

 • Åbent for borgere, hvor bemanding i åbningstiden sikrer, at borgerne kan få rådgivning og at produkter og løsninger kan demonstreres.
 • Arrangementer der omhandler forskellige temaer. F.eks. forflytning, sundhed i hjemmet, genoptræning i eget hjem, sikkerhed og tryghed m.m.
 • Faciliteterne skal være til rådighed for uddannelsesinstitutioner på aftalte tidspunkter mod fastsat betaling.
 • Faglige forløb med undervisningsmodul indenfor forskellige temaer.
 • Smartlab (i tilstødende lokaler), som kan anvendes af forskere og virksomheder i samarbejde med forskellige brugere, i forbindelse med afprøvning af nye produkter og løsninger med brugere og personale.
 • Undervisningslokaler (i tilstødende lokaler) til undervisning, foredrag og andre arrangementer med større deltagerkreds eller publikum.
 • Faciliteter for afholdelse af produktpræsentationsdage, besøg fra ind og udland og expo-arrangementer.

Målgrupper:

 • Borgere, der er interesserede i at få kendskab til hvordan moderne velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte bestræbelserne for fortsat at være selvhjulpne, trygge og socialt deltagende.
 • Kommunens egne medarbejdere, der løbende har behov for at blive opdateret i de nye teknologiske muligheder.
 • Studerende fra uddannelsesinstitutioner der skal undervises i den nye velfærdsteknologi.
 • Virksomheder der via borgerdialog og brugerdreven innovation kan fremme produktudvikling og levering af tjenesteydelser.
 • Forsknings og uddannelsesinstitutioner der vil udvikle og teste forskellige løsninger og produkter sammen med bruger og personale.
 • Brugerorganisationer, foreninger og eksterne besøgende fra ind- og udland der vil inspireres og orientere sig om nye velfærdsteknologiske muligheder

Budget og forventet projektforløb:

Projektet har en løbetid på tre år og det samlede budget på 6,3 mio. kroner fordeler sig over fire kalenderår.

 • Maj 2015: Ansættelse af projektleder
 • Juli 2015: Vedtagelse af detailplan og budget for etableringen
 • December 2015: Indvielse af Velfærdsteknologisk Eksperimentarium
 • Testperiode: 2016 frem til andet kvartal 2018
 • Midtvejsevaluering primo 2017
 • Slutevaluering medio 2018

 

Mest Læste

Annonce