Foto: Aarhus Kommune

Rådmand vil have mere åbenhed

Ledelse

28/05/2014 08:23

Nick Allentoft

"Rundt omkring i de danske kommuner taler vi i disse år om samskabelse, samproduktion og vigtigheden af, at borgerne tager del i den offentlige sektor. Men det kræver altså, at kommunerne vender vrangen ud på sig selv, åbner op og viser, hvilke drøftelser, der er i gang og hvilke beslutninger, der er taget," siger Rådmand Jette Skive, der vil have et opgør med hemmelighedskræmmeriet på chefgangene.

”Jeg oplever alt for meget unødigt hemmelighedskræmmeri. Tag for eksempel de store afdelingers mødedagsordener og beslutningsreferater. De er ikke offentligt tilgængelige, og dagsordenerne til kommunens tværgående direktørmøder har ikke engang medarbejderne adgang til.  Jeg kunne forstå det, hvis vi udviklede atomvåben, eller vi arbejdede på en ny Coca Cola-opskrift. Men vi arbejder altså med at drive og udvikle skoler, børnehaver, plejehjem, trafik, beskæftigelse og så videre. Vi ville skam kun have gavn af lidt industrispionage i de øverste ledelseslag!” mener rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive.

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

Rådmanden er inspireret af blandt andre englænderne, som i de sidste mange år har forsøgt at åbne den offentlige sektor op og invitere det omgivende samfund indenfor.

”Rundt omkring i de danske kommuner taler vi i disse år om samskabelse, samproduktion og vigtigheden af, at borgerne tager del i den offentlige sektor. Men det kræver altså, at kommunerne vender vrangen ud på sig selv, åbner op og viser, hvilke drøftelser, der er i gang og hvilke beslutninger, der er taget. I England har de i årevis arbejdet målrettet med at nedbryde grænserne mellem det offentlige og civilsamfundet. Både fordi det skaber et bedre samfund, og fordi det er "good business". At vi samtidig åbner sluserne for beslutninger og vores drøftelser bør være en selvfølge. I forhold til at åbne beslutningsreferaterne op for borgerne, behøver vi dog ikke tage længere væk end til Skanderborg Kommune, hvor borgerne i mange år har haft fri adgang til alle beslutningsreferater fra direktionen," siger Jette Skive.

Rådmanden understreger, at der kan være enkelte punkter, som offentligheden ikke skal have adgang til, for eksempel personsager eller sager om udbudsmateriale, men det mener rådmanden ikke bør være noget problem.

”Det er jo ikke anderledes end den måde, Byrådet og Magistraten arbejder på i dag”, siger hun.

Jette Skive vil nu stille et byrådsforslag om, at offentligheden får adgang til alle dagsordener og referater for alle møder på direktionsgangene.

Rådmandens egen afdeling, Sundhed og Omsorg, har sløjfet det interne intranet og i stedet lagt alle informationer ud på nettet, herunder også mødedagsordener og beslutningsreferater fra rådmandsmøder og chefmøder.

Oluf Jørgensen, forskningschef ved Danmarks Medie – og Journalisthøjskole, siger om initiativet:

”Jeg synes, det er flot, at Sundhed og Omsorg viser vej i udviklingen mod mere offentlighed.”

Mest Læste

Annonce