Et venskab blomstrer mellem børnehave og plejehjem

Velfærd

03/04/2017 11:30

Assens Kommune

Venskaber opstår i mange situationer – på tværs af grænser, arbejdspladser og alder. I Assens Kommune er et fint venskab blomstret mellem en ældre beboer fra boenheden Korsvang og en lille pige fra børnehaven Fuglereden.

De er ikke i familie, men hver gang børnehaven Fuglereden er på besøg, skal den lille pige ned og sige hej til ”Bedste”. Venskabet ville ikke have fundet sin vej, hvis ikke det var for det mangeårige samarbejde mellem de to institutioner. Et samarbejde, der især har udviklet sig det sidste års tid.

-          De ældre kom på besøg en dag, hvor de kom ind og hilste på og inviterede os til at komme på besøg, fortæller Karin Ladefoged, områdeleder i Børnehuset i Assens By, og fortsætter:

-          Børnehaven begyndte herefter at komme over på nogle aftalte besøg, hvor vi hyggede og sang sange. Derefter begyndte forholdet at udvikle sig, og vi blev inviteret med til nogle mere specifikke ting. Senest var vi inviteret til fastelavn, men vi går også Luciaoptog til jul og er med til motionsdag.

Assens Kommune på DenOffentlige

Assens Kommune deler gode historier og konstruktiv viden på DenOffentlige som redaktør for eget indhold. Læs flere historier fra Assens lige her. 

Vil du være redaktør for eget indhold på DenOffentlige, så kontakt os.

Sina Moltrup, leder på Korsvang, fortæller, at det var Fuglereden der i sin tid tog initiativet til samarbejdet, da børn er en vigtig del af Eden-filosofien, som Korsvang arbejder efter. Arbejdet med både børn, dyr og planter er et vigtigt led af Korsvangs arbejde og bliver kaldt for ”omsorgshjælpere”, som bruges til at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed på plejehjemmene.

-          Det at børnene kommer her på plejehjemmet, gør en kæmpe forskel for de ældre og er med til at hjælpe på både kedsomhed og ensomhed, fastslår Sina og fortsætter: Der sker noget med de ældre, når børnene kommer på besøg. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at de kan drage omsorg for de her børn. Vi er jo som mennesker socialt anlagte, og at være i stand til at give noget til andre mennesker er rigtigt vigtigt, og noget der kan blive svært, når vi bliver ældre, og ikke længere kan de samme ting, som vi kunne før.  

Et meningsfyldt samarbejde

Samarbejdet mellem en børnehave og et plejehjem kan for nogen virke atypisk, men for de to ledere er det helt naturligt – både fordi de to institutioner er naboer, men også fordi de hver især får skabt værdi for henholdsvis børnene og de ældre. Karin lægger vægt på, hvordan samarbejdet f.eks. giver anledning til nogle samtaler om liv og død i børnehøjde, og på den måde får børnene en vigtig forståelse af livet.

-          Det handler samtidig også for mig om at skabe noget værdi og om at udvide børnenes verden. De lærer også noget om, hvad det betyder at være gæst i andres hjem. Vi kommer jo på besøg hos de ældre, og så opfører man sig på en bestemt måde, forklarer Karin.

Sina er enig i, at samarbejdet skaber værdi og siger: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi kender livets facetter, selvom man er lille og ny i livet. Det er også meget livsbekræftende at have børnene her. De ældre er selv i deres livs efterår, men at se børnene giver noget håb og glæde og tro på, at det nok skal gå i fremtiden. Samtidig er det også helt fantastisk, når vi kan se ansigterne på de ældre og alle deres erfaringer, og så ved siden af sidder børnene med deres glatte ansigter. Det giver noget værdi, og jeg har dyb respekt for de her små børn, som kommer. De har så meget empati og så meget respekt for de ældre.

Vi er alle en del af noget større…

Både Sina og Karin er glade for samarbejdet, og er enige i, at det er noget alle burde afsætte mere tid til, da det er vigtigt for både de ældre, børnene og personalet.

-          Det giver værdi, at vi begge er ansat i kommunen, og at vi er sammen ”fra vugge til grav” – livet starter her, og det ender der. Det er et atypisk men samtidig også oplagt samarbejde, fastslår Karin og fortsætter: Jeg synes, at det er dejligt, at vi netop i en travl hverdag afsætter tid og ressourcer til det her fra begge institutioner. Det giver god mening, og det gør os alle sammen klogere på, at vi er en del af noget større, og det synes jeg er vigtigt. 

Har vi råd til at lade være?

Sina er enig i vigtigheden af samarbejdet og mener, at der kan gøres endnu mere ud af det. Hvis det kan løftes til et højere niveau, hvor vi kan hjælpe hinanden endnu mere, så ender det med, at vi ikke spørger, om vi har ”råd” til at afsætte ressourcer til det, men i stedet om vi har råd til at lade være.

-          Det er dejligt, at samarbejdet er opstået og, at vi kan mødes og gøre noget på tværs. Jeg er også sikker på, at det er et samarbejde, som kunne blive endnu bedre. Det er en kliche at sige, men tit er det jo et spørgsmål om tid. Det handler om at sige: ”nu vil jeg give mig selv tid til at udvikle på det her samarbejde, fordi jeg tror på det”. Jeg tænker også på, hvordan vi i fællesskab kan gøre det bedre. Hvis vi har en samfundsopgave, hvordan kan vi så gå til den på en fælles måde? Hvordan kan vi udvikle det her samarbejde? – og kan vi måske hjælpe hinanden på andre måder også?, afslutter Sina.

FAKTA: Samskabelse og samarbejde på tværs

I Assens Kommune har vi fokus på tværgående samarbejde, det aktive medborgerskab og samskabelsen med borgerne. Rigtig mange engagerede, viljestærke og idérige borgere er med til at styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i kommunen. Det er en af grundstenene for, at vi som kommune kan skabe nye velfærdsløsninger sammen med borgerne fremfor kun at skabe dem til borgerne.

I det daglige giver samspillet og fællesskabet mellem borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere sig til udtryk på mange forskellige måder. Artiklen med Fuglereden og Korsvang er et godt eksempel på, hvordan kommune og borgere sammen kan skabe øget velfærd, ved at indgå i nye relationer. Børnene får vigtig læring, når de besøger de ældre på plejehjemmet, og de ældre oplever glæden ved at få børnene på besøg.  

 

Mest Læste

Annonce