Borgerservice og bibliotek samarbejder: Vi når flere borgergrupper hver for sig sammen

15/11/18 11:06

Nick Allentoft

Bibliotek og borgerservice hjælper hinanden med at nå ud til flere borgere. Samarbejde frem for sammenlægning har givet gode resultater, skriver Henriette Ritz Kylmann.
Sammenlægninger af borgerservice og folkebiblioteker har rullet over landet, men i Dragør har vi valgt en anden retning en sammenlægning. Vi valgte samarbejde, og det har givet gode erfaringer. Vi vil gerne dele vores erfaringer om det, vi kalder ”et lykkeligt moderne ægteskab”; vi bor hver for sig og samarbejder, der hvor det giver mening for borgerne.    Borgercentret bor på rådhuset og bibliotekerne to forskellige adresser i byen. Vi har fundet ud af, at vi i fællesskab kan nå en række borgere, som ellers ikke ville gøre brug af vores gode tilbud.  Vi har indtil nu udviklet to tilbud til borgerne i Dragør, som vi arbejder sammen om at afvikle.   Digital dåb og dannelse I år er det 4. år, vi sammen gennemfører ”Digital dåb og dannelse” for kommunens 9. klasser. Det er obligatorisk for eleverne i 9. klasse at deltage i vores undervisning. Vi rykker ud på skolerne og gennemfører undervisningen. Biblioteket varetager den del, der handler om digital sikkerhed, internet etik, beskyttelse af digital identitet og identitetstyveri. Vi besvarer spørgsmål som ”Må man fotografere sit nøglekort?”, ”Hvad er mit ansvar og hvad er mine forældres?”og ”Hvordan vælger man en god kode til sit Nemid?” 

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Borgercentret varetager den del, der knytter sig til, hvad det er der sker, når man bliver 15 år. De svarer på spørgsmål som ”Hvorfor er post fra det offentlige ikke ligegyldig?”, ”Kan man få besked på mobil og mail?, ”Hvad er forskellen på digital post fra private og fra det offentlige?”,  ”Hvorfor får man to nøglekort?”, ”Hvornår og hvordan får man et nyt?”.    Undervisningen slutter med, at alle de elever, der er fyldt 15 år, får oprettet et NemId af borgercentret. De, der allerede har et, får mulighed for at stille spørgsmål til biblioteket om sikkerhed og for at træne brugen af NemId – for hvad kan man ud over at se sin bankkonto? De elever, der i begyndelsen af 9. klasse endnu ikke er fyldt 15 år, samler vi omkring borgercentrets medarbejdere. Her får de at vide, hvad de skal gøre den dag de bliver 15 år.     010101 Dit digitale liv  På biblioteket møder vi ofte borgere, som har brug for en hjælpende hånd med de digitale selvbetjeningsløsninger på Borger.dk. På rådhuset møder de desværre borgerne, som alt for længe har forsømt at tjekke den digitale postkasse, og derfor er kommet i uføre af den ene eller anden slags. Det er årsagen til, at vi har udviklet ”010101 Dit digitale liv” for borgere i den 3. alder. Målet er at få fat på de borgere, der gerne vil være klogere på de digitale muligheder såvel som faldgruber. Vi ved fra betjeningen af borgerne både på biblioteker og rådhus, at ældre føler en højere grad af usikkerhed omkring det digitale liv. Den usikkerhed ønsker vi at ændre til sikkerhed. Som minimum plante en bevidsthed hos borgeren om, at man altid kan få hjælp på bibliotek eller borgercenter. 

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Arrangementet er opbygget med forskellige oplæg: ”Hvad er digital sikkerhed?”, ”Hvordan sætter du digitale spor?”, ”Værd at vide om Skat.dk og Borger.dk” og et indslag til den underholdende side om Filmstriben.dk og E-reolen. Desuden gør vi en del ud af at fortælle om, hvordan borgeren kan udøve digital selvhjælp og for eksempel booke en bibliotekar. I pauser mellem oplæggende taler borgerne og medarbejdere fra biblioteker og borgercenter sammen ved bordene. Vi har bevidst givet tid til samtale mellem borgere og medarbejdere for at skabe kendskab til ”dem fra kommunen og biblioteket”. Vores erfaring er, at kender borgene os lidt, så er det lettere at spørge om hjælp. Desuden vil vi også gerne have, at borgerne bliver opmærksomme på, at de har et netværk i hinanden. Arrangementet slutter med en quiz, hvor det er muligt at få op til 7 rigtige om at være digital borger i Dragør. Biblioteket og Borgercentret har gennemført arrangementet i samarbejde med Aktivitetshuset, som er et mødested for pensionister.    Som bibliotek og borgercenter er vi hver især meget opmærksomme på, hvad der er vores styrker. På biblioteket oplever vi fx, at det er lettere for nogle borgere at tage kontakt til ”kommunen” via os, fordi myndighedsopgaven ikke ligger hos os. Vi oplever også at socialrådgivere planlægger møder med borgene i bibliotekets mødelokale, fordi det er lettere at gå uset ind ad biblioteksdøren end ad rådhusdøren.  Når vi ”puljer” vores medarbejdere og kompetencer, kan vi nå meget mere og ud til mange flere, end vi kan hver for sig.  I vores samtaler med borgerne er vi er lydhøre overfor idéer til målgrupper eller aktiviteter, der kan bidrage til øgede digitale kompetencer hos borgerne, og vi er opmærksomme på, hvor vi i fællesskab kan bidrage til hinandens virke.   

Annonce