Social læring gør en forskel i Faxe Kommune

Ledelse

27/02/2016 18:02

Nick Allentoft

Faxe Kommune lavede et kompetencecenter for skoleelever med autisme og ADHD. Det har skabt et stærkt fagmiljø med god videndeling, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Uddannelse har stor betydning i Faxe Kommune og siden 2010 har det strategiske arbejde med inklusion i kommunens folkeskoler også været en stor del af byrådets interesser. Med strategien kom også kompetencecentre forskellige steder i kommunen, heriblandt på Midtskolens afdeling Sofiendal, hvor kompetencecentret Øen primært retter sig mod elever med autisme og ADHD.

Arbejdet på Øen har siden båret frugt med udgivelsen af undervisningsbogen ”Social læring”, som nu kommer i anden udgave. Baggrunden for bogen stammer fra den erfaring, som forfatterne Jane Sterup og Elina Sommer har indsamlet på Øen i arbejdet med at styrke den sociale læringsproces.

Formand for uddannelsesudvalget Jonas Kristinsson glædes over, at personalet fra Øen har opbygget et så stærkt fagmiljø, at det kan inspirere andre og ikke mindst kommunens øvrige lærere. Samarbejde mellem lærere og pædagoger på tværs af kommunens folkeskoler øger elevernes trivsel.

”At der er mulighed for at trække på kompetencecentret i vanskelige pædagogiske processer har stor betydning for resten af kommunens lærere og pædagoger, og samtidig kan dialog og møder på tværs af kommunens fagskel også afdække behovene for udvikling af arbejdet med inklusion”, siger Jonas Kristinsson.

Faxe Kommunes strategiske arbejde med inklusion har betydet, at pædagogerne på Øen har arbejdet meget med anerkendende og ressourceorienteret tilgang for at få de enkelte elever til at føle sig set og hørt.

”Netop dét arbejde har ført så gode resultater med sig, at en stor del af eleverne har fået så gode sociale færdigheder, at de i dag kan agere i socialt samspil med andre. Arbejdet har også vakt begejstring i pædagogiske kredse, således at forfatterne til bøgerne ofte benyttes til foredrag udenfor kommunens grænser, og det gør da mig stolt, at vi har så dygtige medarbejdere, at man udenfor kommunens grænser taler om ”Faxe-modellen””, siger leder på Midtskolen Mette Løvbjerg.

Mette Løvbjerg fortæller, at man i foråret holder møder med SFO personale og inklusionspædagoger på kommunens andre skoler, hvor bogen ”Social læring” og vejledning bliver udgangspunktet og ligeledes udleveres til alle deltagere.

”Social læring handler om at fremme elevernes tillærte sociale færdigheder både personligt og i samspil med andre – dermed kan vi også gøre eleverne opmærksomme på, hvordan de forventes at agere i sociale sammenhænge. Når de forstår sig selv som individer og får forståelse for egne ressourcer og udfordringer, så bliver det nemmere at dem til at opleve følelsen af ejerskab og motivation”, siger Mette Løvbjerg.

 

Mest Læste

Annonce