Fredensborg Kommune ER en god arbejdsplads

22/03/2012 15:30

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune svarer igen på kritik af ledelse og medarbejdertrivsel. Der har den seneste uge været bragt flere kritiske artikler i medierne, hvor direktionen i Fredensborg Kommune beskyldes af en række faglige organisationer for topstyring og for ikke inddrage medarbejderne nok i beslutninger, der direkte vedrører dem.

I dag er det formanden for HK Kommunal i Hovedstaden Winnie Axelsen, der er ude med kritik. Både kommunaldirektøren og næstformanden i kommunens Hovedudvalg – hvor både ledelse og medarbejdere er repræsenteret – er overrasket over det billede, der er blevet tegnet i medierne af Fredensborg Kommune som arbejdsplads.

”Kritikken er ærgerlig og urimelig. Den har givet anledning til flere kritiske historier i medierne, og det påvirker kommunens omdømme. Jeg synes, det er problematisk, at HK kommer med grove beskyldninger uden at give eksempler”, siger kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, der understreger, at 96 procent af medarbejderne udtrykte tilfredshed med at arbejde i Fredensborg Kommune ved seneste trivselsmåling.

Positivt møde i Hovedudvalget
Kritikken i medierne blev drøftet i går i kommunens Hovedudvalg. Her samles både ledelse og tillidsrepræsentanter for at drøfte beslutninger, der har direkte indflydelse på medarbejdernes hverdag. Hovedudvalget er øverste organ i det MED-system for inddragelse af medarbejdere i væsentlige beslutninger, der vedrører dem.
Mødet blev holdt i en positiv tone og der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, som kigger nærmere på, om der er områder, hvor samarbejdet kan forbedres.

”Vi er meget tilfredse med vores møde i Hovedudvalget i går og den proces, der nu går i gang. Både ledelse og medarbejdere har godt af sådanne drøftelser om, hvordan vi kan gøre det bedre fremadrettet”, siger næstformand i Hovedudvalget og fællestillidsrepræsentant for HK i Fredensborg Kommune Tina Samson i en fælles udtalelse med kommunaldirektøren.

”Fredensborg Kommune er en god arbejdsplads. Men selv på gode arbejdspladser kan der være knaster. Den slags bør imidlertid klares internt gennem dialog i MED-systemet. Det er dét, vi har det for”, fortsætter Tina Samson.

De seneste tre år har der ikke på dagorden til møderne i Hovedudvalget været et punkt, der har omhandlet manglende medarbejderindflydelse eller topstyring.

Den seneste trivselsmåling i Fredensborg Kommune fra 2011 var anonym. Den viste at 96 procent af medarbejderne mener, at de alt i alt er tilfredse med at arbejde i Fredensborg Kommune. 92 procent mener, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads sammenlignet med andre arbejdspladser.

Mest Læste

Annonce