Fredensborg Kommune vinder stor innovationspris

21/11/12 9:59

Fredensborg Kommune

Det var projektet ”Skolen i virkeligheden”, der foran et stort publikum sent tirs-dag eftermiddag i Kolding blev kåret til vinder af KLs innovationspris.  Læs også: Skoleverdenen løb med begge KL's Innovationspriser

Innovationsprisen gives til det radikale innovationsprojekt - der har skabt bane-brydende nytækning. Alle landets 98 kommuner var indbudt til konkurrencen, 36 projekter deltog aktivt i kampen, 2 kom i finalen, men det var ”Skolen i Virkelig-heden” der endte højst på podiet. 

”Skolen i virkeligheden” handler om, at Fredensborg Kommune har indgået partnerskaber med virksomheder, organisationer og foreninger. Partnerskaber der handler om alt fra dyrkning af gulerødder i egne køkkenhaver til undervis-ning af bankfolk og embedsmænd fra SKAT om budgetlægning og risikoen ved sms-lån. Alt sammen for at give eleverne nye perspektiver i læringen. Perspek-tiver, der handler om den virkelighed, der omgiver eleverne uden for skolegår-den.

”Jeg er utrolig stolt over, at vi har vundet innovationsprisen. Det er en stor aner-kendelse af den nytænkning og innovation vi arbejder med. Vores arbejde er blevet vejet op mod andre kommuners innovative projekter og initiativer, så med prisen kan vi med rette kalde Fredensborg for en af landet mest nytænkende og udviklingsorienterede kommuner. Det føles lidt som at vinde den kommunale Oscar”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Fredensborg Kommunes skoleområde brugte innovationsdagens lufthavnste-ma, som springbræt for en hæsblæsende 7 minutters videopræsentation af ”Skolen i virkeligheden” set fra cockpittet af et fly kredsende over Fredensborg Kommunes 112 km². De 300 tilhørere til innovationsdagen udgjorde flyets pas-sagerer og via flere fly-dyk rundt i kommunen blev historien om ”Skolen i virke-ligheden” gjort levende gennem interview med skoleelever og nøglepersoner.

Det er en stor anerkendelse af kommunens arbejde med nytænkning og innova-tion, at dommerpanelet har valgt ”Skolen i virkeligheden” som vinder i dag. Fra mig skal derfor lyde en stor ros til kommunens medarbejdere, som ikke bare her, men også i andre sammenhænge sikrer, at nytænkning, udvikling og inno-vation står i høj kurs i Fredensborg Kommune. Prisen her bekræfter os i, at vi gør mange ting rigtigt, og derfor vil vi ikke hvile på laurbærrene, men fortsætte med at udvikle kommunen til gavn for borgerne,” siger kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.


Fakta: Eksempler på partnerskaber fra ”Skolen i virkeligheden”

Et af de første partnerskaber er Haver til Maver, hvor kommunen sammen med den lokale virksomhed Aarstiderne og eleverne har skiftet klasseloka-let ud med sundhed og dyrkning af grøntsager i køkkenhaver på Krogerup Avslgaard i Humlebæk.

Fredensborg Matrikelløse Naturskole. Et partnerskab med udeundervisning med bl.a. Friluftsrådet, Naturstyrelsen Nordsjælland, Øresundsakvariet, Danmarks Jægerforbund og Danmark Naturfredningsforening.

Kommunen er gået sammen med Danske Bank, Nordea og SKAT om at undervise skoleelever i finansiel forståelse. Eleverne skal blandt andet lære at lægge budget og spotte dårlige lånetilbud.
Talenthold for på mellemtrinet og i udskolingen er gået sammen med en lang række eksterne partnere og tilbydes temahold med undervisning i og udenfor skolerne. Blandt partnerne er NATO, EU, den danske ambassade i Kina, Kunstmuseet Louisiana og Nano Science på Københavns Universitet.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce