Jobcentret vil forbedre kommunikationen

Ledelse

02/05/2014 13:30

Freja Eriksen

Der sættes nu gang i en proces, der skal forbedre kommunikationen med borgerne op og jobcentret i Haderslev. Der skal sættes fokus på den måde, man henvender sig til borgerne på.

Når der sendes breve ud fra Jobcentret i Haderslev, skal de ikke bare indeholde den rigtige afgørelse. De skal også være skrevet, så borgerne kan forstå dem. Det vil der nu blive sat fokus på.

 

Jobcenter Haderslev har gennemgået en opgørelse over antal klager, og den viser, at Jobcenter Haderslev over den seneste periode har gjort markante fremskridt, men det udløser alligevel initiativer. For selvom mange af klagesagerne viser, at jobcentret har håndteret lovgivningen korrekt, og klagesagerne ikke altid falder ud, som borgerne måske havde håbet på, så viser de også, at det er en svær verden at navigere rundt i. Der skal derfor være fokus på både selve afgørelserne men også på kommunikationen med borgerne.

”Klageopgørelsen understøtter os i, at vores medarbejdere træffer de rigtige afgørelser i forhold til lovene, men en del af den kritik, jobcentret får, hænger også sammen med den måde, vi kommunikerer på. Der er altså noget, vi som jobcenter ikke lykkedes med i tilstrækkelig grad, og det er et problem, vi anerkender, og som vi heldigvis kan gøre noget ved. Vi skal ikke tolke loven på en ny måde, men vi skal blive bedre til at forklare tingene, som de er”, siger Rune Larsson direktør for Erhvervs- og Borgerservice.

En del af den kritik, der er kommet, er udsprunget af debatten om at være sygemeldt i Haderslev Kommune. Både direktøren og udvalgsformanden vil gerne i dialog med borgere, som vil medvirke til at forbedre dialogen mellem borgeren og jobcenteret.

”Det her handler ikke kun om, at vi gerne vil forbedre vores image, vi vil også rigtig gerne dialogen, og jeg er da sikker på, at vi kan blive både klogere og bedre til vores arbejde, hvis vi lytter til borgerne, og det er én af de ting, vi nu vil sætte i gang.”, siger Rune Larsson.

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Jesper Andreassen, ser frem til den proces, der nu går i gang, og som hele udvalget bakker op om.

”Jeg glæder mig over, at der nu bliver taget forskellige initiativer, der kan forbedre kommunikationen med borgerne. Det er en proces, som jeg og resten af udvalget vil følge med stor interesse. Vi håber, det kan være med til at understøtte det arbejde, som medarbejderne udfører, for der skal ikke herske tvivl om, at det er dygtige medarbejdere, der har et højt fagligt niveau”, siger Jesper Andreasen og fortsætter:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, at der skal være en kvartalsvis opfølgning på på klagesager, det er nu udvidet til også at gælde en halvårlig fokus på ankeafgørelser. Det drejer sig om, at udvalget får indblik i borgernes udfordringer.

"Vi vil have undersøgt de sproglige udfordringer, når en medarbejder sender breve ud borgeren. Inden for området er der mange fremmedord og lovmæssige krav, det er vigtigt, at jobcenteret henvender sig til borgeren i et forståeligt sprog" slutter Jesper Andreasen.

Mest Læste

Annonce