Smart teknologi hjælper ældre i Haderslev

Velfærd

10/10/2014 12:07

Suleman Haider

Toiletter, der både kan tørre og vaske, er et af de nye hjælpemidler, der i øjeblikket bliver testet i Haderslev. Ligesom en række andre velfærdsteknologiske hjælpemidler skal de både være med til at øge livskvaliteten hos borgerne og aflaste medarbejderne.

I et halvt år har en gruppe borgere haft mulighed for at afprøve toiletter, der både kan tørre og skylle. Toiletterne er en del af Haderslev Kommunes indsats inden for velfærdsteknologiområdet, og formålet er blandt andet, at de ældre bliver mere selvhjulpne.

Læs også: Velfærdsteknologi? Aarhus kalder det for frihedsteknologi

”Vi skal støtte de ældre i at kunne klare sig selv, så de ikke behøver at være afhængige af, at der kommer en hjemmehjælper og hjælper dem på toilettet. Det handler om at give borgerne mere frihed, større selvstændighed og værdighed. Med andre ord skal det være med til at øge livskvaliteten, men selvfølgelig også aflaste medarbejderne og frigøre tid for dem, hvor det er muligt”, siger formand for Voksenudvalget, Holger Mikkelsen.

Indtil videre har 12 ældre testet de nye toiletter. Målet er, at 25 borgere skal have prøvet toiletterne inden udgangen af 2014, hvor projektet afsluttes. De første erfaringer har været blandede. Der har været borgere, der oplever det som en stor hjælp og aflastning i det daglige, men der er også et par stykker, der ikke har kunnet bruge toiletterne.

”Vi er i fuld gang med at gøre vores egne erfaringer på området. Vi er rigtig glade for de tilbagemeldinger, vi får fra borgerne, for det er vigtigt i forhold til vores fremtidige arbejde med velfærdsteknologi, og det er ikke nogen selvfølge, at de nye hjælpemidler kan bruges af alle.”, siger Holger Mikkelsen.

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

 

Haderslev Kommune har i 2014 afsat cirka 1,4 millioner kroner til velfærdsteknologiske projekter. Udvalget har netop taget en lille temperaturmåling på de velfærdsprojekter, der allerede er startet, og dem der er på vej. Der er blandt andet også testet selvkørende støvsugere og nye håndvaske, ligesom der inden for Handicap og Psykiatriområdet er testet apps, der kan hjælper borgere, der har problemer med at læse og skrive.

Haderslev Kommune er desuden med i VT Syd, der er et samarbejde med de tre øvrige sønderjyske kommuner, Sygehus Sønderjylland, Center for Hjælpemidler og Kommunikation, AluCluster, DELTA og Udviklingsråd Sønderjylland, der koordinerer indsatsen.

Netværket har blandt andet et kursusforløb, hvor medarbejderne mødes og udveksler erfaringer med hinanden på velfærdsteknologiområdet.

”Samarbejdet med andre kommuner gør, at vi kan dele vigtig viden og erfaring på dette område. Der er ingen grund til, at vi skal gennemprøve alle ting, hvis det allerede har været afprøvet i nabokommunen”, siger Charlotte Scheppan, direktør for Voksen og Sundhedsservice i Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune har også indrettet et velfærdscenter, der ligger i Nørregade i Haderslev. I centret kan man komme og se og prøve nogle af de nye teknologier og hjælpemidler, der er.

 

Mest Læste

Annonce