609 elever arbejder en uge med industriproduktion

Velfærd

05/11/2013 14:27

Freja Eriksen

28 syvende klasser fra Hedensted Kommune får i uge 46 en smagsprøve på arbejdslivet ved at arbejde med produktion. Torsdag den 14. november får de besøg af Lars Løkke.

”Hands On Produktion – Innovation New Ideas” (HOP-IN) er titlen på et helt unikt projekt, hvor formålet er, at eleverne finder ud af sammenhængen mellem læring i skolen og det at finde jobs i lokalområdet.

”Med produktionsugen håber vi at give vores folkeskoleelever en forståelse for, hvad det højere formål med skolen egentlig er, nemlig at lære så tilpas meget, at man bliver klar til uddannelse eller job. Eksempelvis i produktionssektoren”, fortæller koordinator Lars Mikkelsen.

Eleverne er klassevis tilknyttet en af de 26 virksomheder, der deltager i projektet. Ugen starter med besøg hos virksomhederne, hvor eleverne i samarbejde med virksomhedens kontaktpersoner skal arbejde i seks interessegrupper: Økonomi, Hands On, Sprog & Kommunikation, Arbejde med mennesker, Entreprenørship og Markedsføring. Eleverne støttes desuden af 8 lærerstuderende fra UCL-læreruddannelsen i Jelling.

Tirsdag formiddag underviser studerende/elever fra Learnmark Horsens (HHX, HTX og EUD) og Horsens Produktionsskole ud fra princippet om "ung til ung" 7. Klasseeleverne i de seks fagområder, ligesom de resten af ugen bemander en af HTX udviklet internetbaseret faglig hot-line, hvor eleverne kan få hjælp og faglig sparring.

De næste 2 ½ dage danner klasserne ”virksomheder”, der hver især skal komme med et forslag til et produkt, der kan sættes i produktion. Grundmaterialet er 30 delelementer , som virksomhederne har leveret – hver gruppe får samme ”startsæt” af materialer.

De 2 ½ dage foregår i et par historiske produktionshaller, der i øvrigt skal huse kommunens store erhvervssatsning Dansk Produktions Univers. Torsdag kl. 12-13 kommer Lars Løkke på besøg i hallerne for at overvære elevernes arbejde. Torsdag aften kulminerer HOP-IN med en ”Nytårskur”, hvor eleverne i overværelse af deres virksomhedskontakter, unge undervisere fra ungdomsuddannelserne, forældre og 35 lærere præsenterer deres bud på et produkt. En komité uddeler priser til de bedste bud.

”Styrkelse af produktionserhvervet er en af de centrale nøgler til bevarelse af fremtidens velfærdssamfund. Samtidig er det afgørende at vores børn og unge er forberedte på det arbejdsliv, der venter dem. Projekter som dette giver dem et bedre udgangspunkt for de valg, de skal tage efter endt folkeskole”, siger formand for Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget Ole Vind.

Temaugen sker i et samarbejde mellem lokale virksomheder, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Learnmark Horsens (HHX,HTX og erhvervsuddannelserne), Horsens Produktionshøjskole, UCL-læreruddannelsen i Jelling og naturligvis overbygningsskolerne samt erhvervsafdelingen i Hedensted Kommune.

I uge 47 følges op med en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne for at tjekke deres viden om innovation og produktion – og naturligvis for at høre til deres oplevelse af hele projektet. 

Mest Læste

Annonce