Åbne data i Hedensted

Infrastruktur

22/08/2016 14:28

Nick Allentoft

Hedensted Kommune deler nu sine data om borgere, virksomheder og bygninger med omverdenen.

På www.hedenstedkortet.dk kan alle interesserede se tal for flytninger, familietyper, boligtyper, arbejdspladser, erhvervsbrancher og meget mere for perioden 2011 til 2016.

Der er naturligvis ikke tale om personfølsomme oplysninger, men oplysninger som alle altid har kunnet få blot ved at bede kommunen om det.

IT-sikkerhedsstafetten

Flere tilfælde af hackerangreb på offentlige kernesystemer og Rigsrevisionens meget kritiske rapport i efteråret 2013 bør afføde en vigtig debat om IT-sikkerhed i Danmark. 

Den totale digitalisering af al kommunikation mellem borgere, erhverv og offentlige instanser medfører mange udfordringer. Dem søger IT-stafetten på DenOffentlige.dk at adressere.

Læs alle indlæggene i IT-sikkerhedsstafetten her. 

 

Samme data lægges på den nationale hjemmeside www.opendata.dk, hvor flere kommuner deler data. Også denne side er åben for alle. Her supplerer Hedensted, som den første kommune i landet, med at lægge sine økonomiske data frem. Det sker ganske enkelt i form af excel-filer med regnskaber fra perioden 2012-2015. Også andre kommunale data vil komme til at ligge på siden i almindelige fil-formater.

"Ved at lægge data åbent frem håber vi at kunne gøre det nemmere for fx iværksættere og etablerede erhverv at finde data, som kan bruges til udvikling af nye produkter og viden, fx apps. Også offentligt ansatte – både i Hedensted og i resten af landet – har løbende brug for data til at udvikle den offentlige velfærd. Det vil vi gerne hjælpe med.", fortæller borgmester Kirsten Terkilsen.

Målgruppen for Hedenstedkortet er i sagens natur mere lokalt. Ønsket er at borgere, erhvervsliv, skoler og elever bruger data til at blive klogere, men også til at stille spørgsmål om deres lokalsamfund.

Ved at se på fx typer af boliger, familier og flyttemønstre kan de 31 lokalområder få faktuel viden, som de kan bruge i arbejdet med at gøre lige netop deres lokalområde i Hedenstederne endnu mere attraktivt – både for dem, der bor der nu og for potentielle tilflyttere.

Data på Hedenstedkortet er målt i januar måned hvert år fra 2011 til 2016 og er opdelt på skoledistrikter. Kortet udbygges løbende. For øjeblikket kan man se følgende informationer:

 • Aldersfordeling
 • Civilstand
 • Familietyper
 • Statsborgerskab
 • Beskæftigelse
 • Flytninger
 • Boliger
 • Ejerforhold (boliger)
 • Boligstørrelse
 • Fordeling af brancher (virksomheder)
 • Antal arbejdspladser
 •  

Mest Læste

Annonce