Budget med borgerne

Ledelse

15/08/2014 10:01

Nick Allentoft

Normalt foregår Holbæk Byråds arbejde med budgettet bag lukkede døre. Men i år var både virksomheder, borgere og medarbejdere inviteret med i arbejdet.
Holbæk Kommune laver budget med borgerne. Under navnet Holbæk i Fællesskab har fire omstillingsgrupper bestående af borgere, virksomheder, medarbejdere og politikere fundet innovative løsninger, der både kan bidrage til kommunens økonomi og samtidig udvikle velfærden.   Alle fire grupper var torsdag inviteret med til byrådets første budgetcamp for at gå i dialog med politikerne, inden budgettet sendes til førstebehandling.   "Det er første gang, vi laver budget med borgerne, og det har været en intens, travl – og fantastisk frugtbar – proces", siger borgmester Søren Kjærsgaard. "For vi kan kun løse vores udfordringer og nå vores drømme for fremtiden, hvis vi gør det i fællesskab – borgere, medarbejdere, virksomheder og politikere sammen."   Borgmesteren understreger, at byrådet naturligvis tager ansvar for at få budgettet på plads, men at de 31 folkevalgte vil tage afsæt i de forslag, som grupperne er kommet med.   "Hvis vi skal få budgettet til at balancere og skabe plads til vækst, skal vi finde over 100 millioner kroner i 2015 og – som det ser ud lige nu – yderligere 200 millioner frem til 2018. Vi har fået nogle rigtig spændende anbefalinger fra omstillingsgrupperne. En stor del af pengene finder vi, når byrådet omsætter de anbefalinger i konkrete beslutninger. En anden del finder vi gennem initiativer i organisationen: Færre ledere, mere digitalisering, bedre udnyttelse af bygninger og meget andet."   Byrådet skal vedtage budgettet den 8. oktober, men inden da vil der være rig mulighed for at give sit besyv med. Som altid er der borgermøde for alle interesserede. Det finder sted den 1. september klokken 19-21 på Holbæk Seminarium.   Som resten af budgetprocessen har det traditionelle møde imidlertid fået en overhaling. For eksempel behøver man faktisk ikke være fysisk til stede. Mødet bliver livestreamet, så man kan følge med hjemme foran computeren, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål via sms eller facebook.   "Jeg tror, vi får nogle med, som ellers ikke ville tage til et borgermøde. Jeg håber på en fyldt sal, en masse bag skærmene derhjemme og en god debat om vores økonomiske prioriteringer i de kommende år", siger Søren Kjærsgaard.   Omstillingsgruppernes anbefalinger   Omstillingsgruppen Aktiv Hele Livet   • Forebyggelse • En indgang – en koordineret og sammenhængende indsats • Rehabilitering • Frivillighed   Omstillingsgruppen Læring og trivsel hos børn og unge • Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole • Bæredygtige skoleafdelinger og børnehuse – økonomisk og fagligt • Større udskolingsafdelinger   Omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år • Én indgang for alle unge • En tidlig, tværfaglig indsats for unge med risiko for frafald • Tid til den rette vejledning og det rette uddannelsesvalg • Fokus på fastholdelse, medvirken og gennemførelse af uddannelse • Inddragelse af civilsamfund, frivillige og netværk   Omstillingsgruppen Alle kan bidrage • En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats • Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune • Samarbejde mellem frivillige, foreninger og kommune • Nye veje til, at alle kan bidrage  

Mest Læste

Annonce