Almene boliger i Karstoft (Blåhøjvej) i Herning Kommune, der blandt andet er konkurstruet

Almene boliger i kommunernes mindre byer er truet af kollaps

Politik

29/09/2014 13:10

Suleman Haider

Seks midt- og vestjyske kommuner beder Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, om at finde en national løsning for at afværge økonomisk usikker fremtid for lejerne.

Lemvig, Holstebro, Ringkjøbing-Skjern, Struer, Herning og Ikast-Brande kommuner opfordrer Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, til hurtigt at finde en løsning på en alvorlig problematik, som truer med at slå bunden ud af store dele af det almene boligmarked. Tusindvis af lejere risikerer, at huslejen stiger brat og i værste fald, at afdelingen i deres almene boligselskab går konkurs.

Problemets kerne er de mange tomme lejeboliger i almene boligselskaber i kommunernes mindre byer. Gennem de senere år er mønsteret i borgernes måde at bosætte sig forandret. De søger i højere grad mod den store by i kommunen. Det betyder, at der ikke længere er behov for så mange almene lejeboliger i kommunens mindre byer. Det er en tendens, som man ser i større eller mindre grad over hele landet. Det sætter også det private marked for lejeboliger under pres.

Fem af de seks midt- og vestjyske kommuner har allerede problemet tæt inde på livet. Afdelinger i det almene boligselskab BoMidtVest er tæt på konkurs. Selskabet er repræsenteret med flere afdelinger i hver af de seks kommuner, og selskabet har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. Ud af de 3600 lejemål, som selskabet administrerer, var 89 ledige pr. 1. september 2014. De tomme boliger er koncentreret i nogle få afdelinger i mindre byer. Hvis disse afdelinger går konkurs risikerer man, at de trækker hele boligselskabet med ned.

Derfor beder de seks kommuner ministeren tage affære, så stat, kommuner, realkreditinstitutter og almene boligselskaber sammen kan finde en løsning på problemet.

Det ændrede mønster i folks bosætning betyder, at afdelinger i boligselskaber mister indtægter i form af husleje. Det gør det svært at betale terminerne på realkreditlånene. Realkreditinstitutterne sætter deres bidrags-sats op, dvs. den del af lånet, der går til administration og til at dække risiko. Det eneste sted boligselskabet kan få dækket sine ekstra udgifter til lånene er ved at lade huslejen stige eller i værste fald erklære afdelingen eller hele selskabet konkurs og sende regningen videre til kommunerne og realkreditinstitutterne.

Hvis selskaberne går konkurs står kommunerne til at miste op til to-cifrede millionbeløb. De stiller delvis garanti for realkreditlån i almene boliger. Derfor ønsker de seks kommuner at få mulighed for at rive tomme boliger ned og på den måde fjerne overkapacitet i lejeboliger. Bliver de tomme boliger sat til salg, er risikoen, at det bliver starten på en ny dårlig spiral, hvor private underbyder hinanden og slår bunden ud af markedet for lejeboliger med endnu større konsekvenser for samfundsøkonomien og lejerne, som kommer i klemme.

Næste scenarie er, at kreditforeningerne bliver mere tilbageholdende med at yde realkreditlån til bolighandler i de mindre byer i kommunerne, og så får skruen endnu et skævt vrid.

Spørgsmålet til ministeren og regeringen er derfor: Er det den samfundsudvikling, I ønsker?

Mest Læste

Annonce