Der kommer 1000 nye borgere til København hver måned

Infrastruktur

03/9/18 1:48

Nick Allentoft

København har brug for at oprette 28 nye skolespor, 353 dagtilbudsgrupper, 12 idrætshaller og ni parker for at servicere de nuværende københavnere og de cirka 10.000 nye borgere, som årligt flytter til byen. Det viser en ny opgørelse fra kommunen.

Det koster at være en by der vokser. En ny opgørelse viser, at Københavns Kommune står over for massive anlægsinvesteringer, specielt på børne- og ungdomsområdet, for blot at holde trit med byens vokseværk. Ifølge en opdateret analyse skal der bygges dagtilbud, idrætshaller, skoler og mange andre faciliteter til borgerne for mindst 10 milliarder kroner frem til år 2030.

Kommunens anlægsanalyse viser, at København har brug for at oprette 28 nye skolespor, 353 dagtilbudsgrupper, 12 idrætshaller og ni parker for at servicere de nuværende københavnere og de cirka 10.000 nye borgere, som årligt flytter til byen.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Specielt på børne og ungdomsområdet er det brug for at udvide kapaciteten. Københavnerne får flere børn og flere bliver boende i byen - også når familien forøges - og med de knapt 1000 nye tilflyttere der kommer til byen hver måned, har de nye små københavnere et stort behov for vuggestuer, børnehaver, skole og fritidstilbud.

Tallene fremgår af anlægsplanen 2030, som på basis af avancerede modeller for befolkningsprognoser helt ned på den enkelte bydel forudser, hvad der skal til for at opretholde det nuværende kommunale serviceniveau. Udgifter som København skal finde penge til i sine kommende budgetter.

”Vi skal sørge for, at den basale velfærd er i orden, også selv om byen vokser. Derfor er et stort ansvar for os politikere at træffe langsigtede beslutninger, så vi kan modtage de mange nye borgere til tiden med institutioner, skoler og fritidstilbud til de yngste. Vi skal fastholde København som en velfungerende by også i fremtiden”, siger overborgmester Frank Jensen (S)

Zoomer man ind på de enkelte bydele fremgår det bl.a. at Amager Vest kommer til at stå med det største behov for daginstitutionspladser, nemlig 60 dagtilbudsgrupper, hvor der er 12 børn i hver vuggestuegruppe og 22 i hver børnehavegruppe.

Amager Vest får brug for otte nye skolespor, mens der på Østerbro bliver brug for at oprette tre ekstra skolespor.

Allerede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skal politikerne stilling til finansieringen af hele tre nye skoler. Det drejer sig om nye skoler i Kødbyen, på Sluseholmen og i Holmbladsgade.

”I årets budget har vi også fokus på at få udvidet antallet af specialskolepladser, som der også er et stigende behov for. Det er dejligt, at København er blevet en attraktiv by at bo i også når man har børn. Det kræver, at vi investerer i at imødekomme familiernes forskellige for institutioner, skoler og fritidstilbud.”, siger Jesper Christiansen (S)

Allerede i 2019 er der behov for 80 nye specialpladser udløst af det stigende antal børn i København.

Anlægsbehovet er en fremskrivning baseret på det nuværende serviceniveau, og tilpasses hvert år den demografiske udvikling. Anlægsopgørelsen giver overblik og bruges til at lave en langsigtet plan for kommunens behov for at bygge nyt på tværs af forvaltningerne. Det gør politikerne i stand til at opkøbe grunde og byggerettigheder i tide og til de rette priser. På den måde bliver det muligt at fremtidssikre en høj kvalitet på de ydelser, kommunen leverer.

Budgetforhandlingerne for 2019 begynder den 31. august. Her er det bl.a. politikernes opgave at prioritere det kommende års behov for nye byggerier af fx daginstitutioner og skoler.

Annonce