Øresundsbrancheråd skal kortlægge barrierer

03/10/2011 14:58

Københavns Kommune

Tolv partnere fra Danmark og Sverige begynder nu et ambitiøst samarbejde, som skal styrke integratio-nen mellem arbejdsmarkederne i København og Malmø og uddanne til job på begge sider af sundet. Blandt initiativerne er et Øresundsbrancheråd, der skal kortlægge barrierer på uddannelses- og beskæftigelsessystemet på tværs af sundet og bidrage til at fjerne dem én for én.


Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) siger om projektet:
”I en tid hvor ledigheden er næsten fordoblet siden 2008, er der er et potentiale i at få danskere i arbejde i Sverige. Derfor skal vi finde nogle langsigtede løsninger på de barrierer, de ledige møder. Med projektet tager vi første skridt mod et mere integreret arbejdsmarked på tværs af sundet, på sigt er det min vision, at det er lige så naturligt for en københavner at arbejde i Malmø som i Roskilde. Det samme skal selvfølgelig også gælde den anden vej rundt.”
Vibeke Storm Rasmussen (S), Region Hovedstaden supplerer:
”Nu hvor ledigheden melder sig på denne side af sundet, er det vigtigt at tænke hele Øresundsregionen med, når vi uddanner personale. Skåne skal også være et naturligt sted at arbejde for danske sygeplejersker og sosu-assistenter. Derfor glæder det mig, at vi nu øger samarbejdet med Region Skåne om uddannelse af plejepersonale. Samarbejdet er nødvendigt, hvis vi fortsat skal levere høj service og udnytte Øresundsregio-nen vækstpotentiale.”
Projektet består af fire aktivitetsområder: Bedre overblik over jobmuligheder, bedre beskæftigelsesindsats, bedre ungeindsats og et Øresundsbrancheråd. Alle elementer skal gøre Øresundsområdet mere fleksibelt. Også i Malmø og Region Skåne ser man frem til samarbejdet.
Kommunalråd Andreas Schönström (S), Malmö Stad siger:
”Vi i Malmø synes, det er meget glædeligt, at dette samarbejde nu vil begynde for alvor. Overvågningen af arbejdsmarkedet i øresundsregionen vil blive styrket med projektet. Vi bakker op om et tættere samarbejde med bl.a. Jobcenteret og ser frem til at få redskaber, der giver os et endnu bedre overblik over, hvor der er hhv. mangel og overskud af arbejsdkraft. Vi ønsker også så hurtigt som muligt at udvide initiativet til at inddrage flere områder og uddannelse.”
Endelig lægge man i regionerne vægt på den øgede viden man kan få om arbejdsmarkedet ved et fremtidigt samarbejde.
Formand for det regionale beskæftigelsesråd, Hovedstaden og Sjælland, Leif Elken siger:
”Overvågningen af arbejdsmarkedet i Øresundregionen vil blive styrket med projektet. Det vil gavne både virksomheder og arbejdssøgende på begge sider med et udbygget og tilgængeligt overblik over, hvor der er mangel på - henholdsvis overskud af - arbejdskraft. Et godt overblik og gode redskaber i overvågningen vil gøre det lettere for jobcentrene at tænke Øresundsvinklen ind i den lokale beskæftigelsesindsats, så de kan være med til at få ledige til at søge job også på tværs af Øresund. Den styrkede viden skal omsættes til handling og konkrete resultater.”
Projektets fire aktivitetsområder:
1) Bedre overblik over jobmuligheder - det skal blive nemmere at få et overblik over, hvor der mang-ler arbejdskraft i Øresundsregionen. I foråret var der fx mangel på håndværkere og sygeplejersker i
Side 2 af 2
Skåne - som der var overskud af i København. Sådanne situationer skal opdages, og de ledige skal bli-ve opmærksomme på de muligheder, der kan være på den anden side af Øresund. Det skal bl.a. være nemmere for jobkonsulenter og ledige at få overblik over mulighederne på arbejdsmarkedet i hele Øresundsregionen.
2) Bedre beskæftigelsesindsats i et samarbejde mellem Arbetsförmedlingen, Københavns Kommunes Jobcentre og Malmö Stad om at få de ledige til at se og søge relevante job på den anden side af sun-det. Det er især de københavnske ledige, der skal blive mere opmærksomme på job i Skåne - hidtil har det primært været skåninge, der har pendlet over sundet til job i København (mere end 95% af Øresundspendlerne bor i Skåne og arbejder i Hovedstadsområdet). Skåningene skal blive ved med at søge de job, hvor der kan være brug for deres kompetencer i København.
3) Bedre uddannelsesindsats - der udvikles og afprøves forløb for sygeplejersker, sosu-assistenter og tømrere. Målet er, at langt flere studerende afprøver mulighederne i hele Øresundsregionen og ud-dannes, så de nemmere kan få arbejde på den anden side af sundet.
4) Øresundsbrancheråd – skal gøre det nemmere for både studerende og færdiguddannede at bevæ-ge sig over sundet, der skal være de rette kompetencer og kurser til rådighed og de faglige forskelle skal i videst muligt omfang gøres til en styrke og ikke en barriere. Der laves forsøgsvist et Øresunds-brancheråd inden for bygge- og anlægsbranchen og et inden for plejeområdet (sygeplejersker/sosu-assistenter). Det kan bl.a. handle om, at få praktikpladser på svenske virksomheder for studerende i Danmark.
Fakta:
Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen er et projekt mellem 7 danske og 5 svenske partnere - bl.a. Region Hovedstaden, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Københavns Kommune og Malmö Stad.
Projektet er treårigt - det starter i oktober 2011 og slutter i 2014. Sekretariat er placeret i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.
Det samlede budget er på ca. 20. mio dkr. Halvdelen af projektet finansieres af Interreg IV A programmet, EU's regionale udviklingsfond og resten finansieres af de 12 partnere.
Partnere:
Københavns kommune, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Malmö Stad, Region Skåne, Beskæftigelses-region Hovedstaden & Sjælland, Arbetsförmedlingen AMO Malmö, Arbetsförmedlingen Analys, Metropol, Malmö Högskola, Sosu-C, KTS.
 

Mest Læste

Annonce