Jobcenter og sygehus hjælper ledige sammen

19/10/12 11:56

Køge Kommune

Tværfagligt team skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere videre. Som noget helt særligt sidder også sygehusets arbejdsmedicinske afdeling med ved bordet i Køge. Godt 400 Køge-borgere på kontanthjælp får nu gennemgået deres sager én gang til. Målet er at give dem den hjælp, der skal til, for at de kan komme i arbejde eller uddannelse.

Jobcenter Køge opretter et særligt, tværfagligt team, som skal mødes med de enkelte kontanthjælpsmodtagere og se på deres sager med nye øjne. Derefter laves en konkret plan for, hvordan den ledige hjælpes videre.   

Over hele landet laver jobcentrene tilsvarende teams som led i Folketingets Brug for Alle-indsats. Indsatsen gælder de kontanthjælpsmodtagere, der er placeret i den såkaldte matchgruppe 3. Ledige i matchgruppe 3 har forskellige udfordringer, som skal løses, før – eller sideløbende med - at de kan komme på arbejdsmarkedet. Borgeren kan fx lide af angst, som gør det vanskeligt at komme ud blandt andre mennesker.   

I de tværgående teams arbejder jobcentrenes egne specialister sammen med specialister fra kommunernes social- og sundhedsafdelinger. Som noget helt særligt i Køge inddrager Jobcenter Køge også Arbejdsmedicinsk Afdeling på Køge Sygehus, som bidrager med sundhedsfaglig rådgivning. 

- Ingen borgere skal være på varig kontanthjælp her i kommunen. Med den nye, helhedsorienterede tilgang kan vi bedre bringe alle redskaber i spil, som kan hjælpe denne gruppe ledige med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan fx være, at der skal laves en udredning af helbredsmæssige barrierer, eller der kan være brug for en social mentor, et praktikforløb eller et botilbud. Vi har hele tiden anbefalet og brugt mange forskellige tiltag. Det nye er, at det nu sker systematisk og tværfagligt, siger Gorm Hjelm Andersen, som er leder af Jobcenter Køge.  

Træningsbane for kommende reform  

Overlæge Peder Skov, Arbejdsmedicinsk Afdeling på Køge Sygehus, ser mange fordele i, at afdelingen er med i jobcenterets indsats for kontanthjælpsmodtagerne.

- Et godt arbejdsliv har en central rolle for den enkeltes helbred og velbefindende, og vi håber på, at en målrettet individuel indsats for den enkelte borger kan hjælpe den enkelte videre i den retning. Den aktuelle indsats er en rigtig god træningsbane for det kommende samarbejde mellem kommunerne og sundhedsvæsenet, som der lægges op til i reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet, som træder i kraft ved årsskiftet, siger han.    

Jobcenter Køge har fået tildelt ca. 2,4 mio. kr. til indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 fra en række satspuljer under Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Køge Kommune har peget på ledige i udkanten af arbejdsmarkedet som et særligt lokalt indsatsområde i beskæftigelsesplanen for 2013. Jobcentrets medvirken i Brug for Alle skal styrke og kvalificere jobcentrets indsats over for udsatte ledige

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce