Fra venstre Lene Jakobsen, pædagogisk udviklingsvejleder, Marianne H. Thomsen, familiepædagog og Karen Marie Bertelsen, sundhedsplejerske, som alle arbejder med Marte Meo i Køge Kommune.
Fra venstre Lene Jakobsen, pædagogisk udviklingsvejleder, Marianne H. Thomsen, familiepædagog og Karen Marie Bertelsen, sundhedsplejerske, som alle arbejder med Marte Meo i Køge Kommune.

Terapeuter tager video i brug: Nu skal forældre filmes sammen med børnene

Velfærd

06/3/15 9:47

Nick Allentoft

I Køge Kommune går terapeuter bag kameraet og filmer samværet mellem barnet og forældrene for at vise forældrene, hvor de positivt lykkes i kontakten med deres barn. Metoden hedder ”Marte Meo” og betyder af egen kraft.

Den lyserøde drøm om fred og harmoni i den nye familie kan let briste, når barnet græder utrøsteligt og ikke kan falde til ro i mors eller fars arme eller afviser kontakten med forældrene, når det det skal bades eller pusles.

Vi kan godt – af egen kraft

Med filmklippet kan forældrene pludselig se barnet og sig selv udefra og får dermed åbnet deres øjne for de muligheder, de ikke selv har kunnet få øje på. Oplevelsen af ”vi kan godt” er det bedste udgangspunkt for at komme videre netop af egen kraft.

Marte Meo bruges til at forebygge konflikter og støtte udvikling og trivsel i kommunens dagtilbud, sundhedspleje, skoler og familier. Marte Meo er også velegnet i specialinstitutioner, ældrecentre og mange andre steder, hvor mennesker mødes og skal finde ud af at fungere sammen.

Fokus på de bedste øjeblikke

I kommunens Sundhedstjeneste bruger de Marte Meo, når spæd- og småbørnsforældre henvender sig med usikkerhed og problemer i forskellige situationer som fx bleskift, spisning og gråd. Sundhedsplejerske Karen Marie Bertelsen, fortæller:

  • Hvis ikke en mundtligt vejledning er tilstrækkelig, så tilbyder vi at videofilme fem minutter af samspillet mellem forældre og barn. På den måde kan vi bedre forstå, hvad det er forældre oplever i relationen med barnet og herefter guide dem til at håndtere udfordringerne. Med filmklippene opnår vi et særligt rum for refleksion, hvor vi sammen med forældrene kan se og tale om, hvordan barnet reagerer i samspillet, og vi kan fokusere på de bedste øjeblikke i deres relation. For ligesom forældrene har brug for at opleve sig forstået og anerkendt af sundhedsplejersken, har også barnet brug for det tilsvarende af forældrene.

Styrker arbejdet med inklusion

Også i kommunens dagtilbud bruger de Marte Meo, fortæller pædagogisk udviklingsvejleder Lene Jakobsen fra PPR:

  • I Køge Kommune er det en grundlæggende værdi, at alle børn og unge har ret til at indgå i fællesskaber uanset køn, etnicitet eller handicap. Børn og unge skal føle sig inkluderet i de tilbud, vi har. I de tilfælde, hvor vi oplever, at børn og unge falder ud af fællesskabet, giver det virkelig god mening at bruge Marte Meo ved at zoome ind på både barnets og fællesskabets sociale kompetencer. På den måde kan det pædagogiske personale se, hvor og hvordan de bedst støtter processen for inklusion. De sidste fem år, har vi selv stået for kurser og uddannelse af vores kolleger i Marte Meo. Flere af vores dagtilbud har selv en uddannet terapeut, og mange har været på korte kurser. Det sker også, vi tilbyder forældre, at de kan få et Marte Meo forløb.

Forebygger anbringelser

Marte Meo kan også være med til at forebygge anbringelser og styrke relationer mellem forældre og børn, så børnene sikres en god og tryg opvækst. Det fortæller familiepædagog, Marianne H. Thomsen fra Familiecenter Køge:

  • I Familiecenter Køge varetager vi opgaver med alle former for utilpassede unge, familier i både danske og etniske familier med børn i alderen fra 6 – 18 år, hvor konflikterne i hjemmet er vokset sig uoverskuelige. Eller vi forebygger, at det kommer dertil. Det vil i øvrigt give rigtig god mening, hvis metoden også blev brugt mere i kommunens skoler, end den gør i dag. Det er nemlig ofte dér, konflikterne bliver meget synlige, og hvor børnene nemt bliver stigmatiserede. På den måde vil vi kunne skride ind langt tidligere, inden problemerne vokser sig store og uoverskuelige.

Fuld spot på Marte Meo i en uge

Den landsdækkende forening for Marte Meo sætter i uge 11 fokus på det gode samspil i familien og i institutioner for børn, unge, voksne og ældre. Med en vifte af spændende tilbud ønsker Marte Meo Foreningen at inspirere danskerne til at sætte fokus på den daglige kontakt, vi har med hinanden. Kampagnens slogan er ”Find ressourcerne – Styrk udviklingen – i alle aldre”. Der holdes arrangementer i Viborg, Vejle, Nyborg, Greve og København. Se mere på foreningens hjemmeside på www.martemeo.dk

 

FAKTA OM MARTE MEO

Marte Meo blev introduceret i Danmark i midten af 1990’ erne af den hollandske grundlægger af metoden, Maria Aarts. Marte Meo-metoden er baseret på:

  • At have fokus på det, som lykkes.

  • At fokusere på enkle og konkrete arbejdspunkter - ét ad gangen.

  • At videoklippene viser vejen, så man får øje på egne og barnets/den unges kompetencer og udviklingsmuligheder.

  • At udviklingen altså sker ”ved egen kraft”.

Annonce