Der ryger mindre vand ud i kloakken med de nye toskyls-toiletter.
Der ryger mindre vand ud i kloakken med de nye toskyls-toiletter.

400 nye toiletter i kommunen sparer både vand og penge

Bæredygtighed

07/3/18 10:14

Kolding Kommune

I Kolding er de sidste etskyls-toiletter i kommunens bygninger skiftet ud med nye toskyls-toiletter. Det reducerer det samlede vandforbrug med omkring 3,5 pct. og sparer årligt knap 160.000 kr.
Et etskyls-toilet bruger 10 liter vand pr. skyl, mens der kun ryger fire eller seks liter ud i kloakken med kommunens nye toskyls-toiletter. Derfor er de nye toiletter en stor gevinst for vandforbruget og kan også mærkes i budgettet, fortæller energikoordinator Michael Kjær Maagaard fra By- og Udviklingsforvaltningen.   ”Udskiftningen af toiletterne, helt præcist 405 styks, er sket over to år og har været opdelt i fem etaper. På den måde har vi kunnet tage erfaringerne fra de første faser med videre til de næste faser,” forklarer Michael Kjær Maagaard og fortæller videre:   ”Det har blandt andet resulteret i, at vi har måttet opjustere vandmængden fra henholdsvis to og fire liter pr. skyl til fire og seks liter pr. skyl, da vi oplevede, at kloakkerne stoppede til ved de små vandmængder.”   De nye toskyls-toiletter giver en årlig besparelse på ca. 3.700 m3 vand, hvilket svarer til 3,5 pct. af det totale vandforbrug i de kommunale ejendomme. Økonomisk er der også en væsentlig besparelse at hente på knap 160.000 kr. årligt, og dermed vil udskiftningen af toiletterne være tjent hjem i løbet af 6 til 7 år. Projektet er en del af kommunens energihandleplan, som bl.a. har et mål at reducere vandforbruget i de kommunale ejendomme med 20 pct. fra 2015 til 2022.   Sidegevinst: Bedre hygiejne   I løbet af de seneste år er toiletter uden skyllekant kommet mere og mere frem, hvilket gør toilettet mere hygiejnisk og lettere at rengøre. Denne type toiletter har også vundet indpas i Kolding Kommune.   ”Eftersom toilettet uden skyllekant kun var en smule dyre end standardtoilettet, valgte vi at udbyde de sidste tre etaper med denne toilettype, da hygiejne selvfølgelig er et vigtigt parameter, ikke mindst der, hvor der er mange brugere, fx på skolerne. Derudover er denne type toiletter også en gevinst for rengøringspersonalet,” fortæller Michael Kjær Maagaard.