Nye energivejledere i Lejre Kommune

Bæredygtighed

09/09/2013 14:02

Freja Eriksen

Lejre Kommune satte i sidste uge en håndfuld håndværkere samt fire af kommunens bygherrerådgiver fra Center for Ejendomsdrift på skolebænken. Formålet var, at få dem uddannet til energivejledere, således at de kan give en helhedsvurdering af, hvor der skal sættes ind, når der skal spares på energien – og på pengene!

Når man beslutter sig for at energirenovere kan det være en god idé at tage en energivejleder med på råd, da energivejlederen er uddannet til at kortlægge, analysere og beregne den bedste løsning for vedligehold og energiforbedringer for hele huset. Én af deltagerne på kurset, Sune Reitzel fra Lejre Kommune fortæller: - Det har været et rigtig godt kursus, og jeg har fået fyldt værktøjskassen op således, at jeg kan give et bedre overslag over energibesparelser i kr. og øre samt besparelser i CO2. Desuden har jeg fået et brush-up på den nyeste viden og erfaring på området.

Én af de lokale håndværkere der deltog i kurset, Trolle Mikkelsen fra Klimashop Aps. i Kirke Hyllinge er overrasket over, at der ikke var flere lokale håndværkere der deltog på kurset. – Det er jo en oplagt mulighed for at få foden indenfor på et spændende område, der helt sikkert nok skal blive stort i fremtiden.

Undersøgelser viser, at 73 % får deres råd fra håndværkere, når de får energirenoveret deres hus, så det er absolut ikke uvæsenligt for de lokale håndværkere at blive energivejledere.

Thomas Lund Jensen, Lejre kommunen deltog også i kurset, og udtaler: - Jeg skal bruge energivejlederuddannelsen til at optimere energiforbruget i de kommunale bygninger. Jeg er efter kurset blevet bedre rustet til at kunne kombinere det almindelige vedligeholdelsesarbejde med energioptimering således, at jeg også kan prioritere tiltagene i den mest hensigtsmæssige rækkefølge.

Trolle Mikkelsen fra Klimashop Aps. var meget begejstret for kurset, der i følge ham var en stor og behagelig oplevelse.- Min indgangsvinkel til kurset, var at jeg til daglig beskæftiger mig med varmepumper, men ofte har søgt et grundigere kendskab til selve klimaskærmen (en bygnings ydervægge, tag, vinduer osv.) på de bygninger, vi tilbyder varmepumper på. Det kendskab har jeg fået nu, så jeg er godt rustet til nye opgaver.

Hvem står bag uddannelsen?

Det er Dansk Byggeri og TEKNIQ, Teknologisk Institut, Videncenter for energibesparelser i bygninger samt Energitjenesten der, med støtte fra Energistyrelsen, står bag uddannelsen. Teknologisk institut holder løbende kurser i Høje Taastrup, hvor interesserede kan læse mere og tilmelde sig på: http://www.teknologisk.dk/kurser/energivejledning/c605

 

Mest Læste

Annonce