Flygtninge er rekordhurtigt i job i Rebild: 3 af 4 er aktive efter sprogeksamen

Velfærd

25/09/2015 09:04

Nick Allentoft

En målrettet indsats på at få flygtninge i job og et effektivt samarbejde mellem kommunen og sprogcenteret lader nemlig til at bære frugt. Hele tre af fire flygtninge i Rebild Kommune kommer i job eller uddannelse og tjener deres egne penge, når de har bestået danskuddannelsen på sprogcenteret.

Er man flygtning i Danmark, og vil man gerne lære dansk og have et arbejde, er det værd at håbe på, at man kommer til at bo i Rebild Kommune. I hvert fald viser nye tal fra Integrationsbarometeret og A2Bs sprogcenter, at sprogcenteret i Rebild ligger højt, når det gælder, hvor mange flygtninge, der består danskuddannelsen, og hvor mange flygtninge, der får job eller uddannelse og tjener deres egne penge.

Flygtninge overblik

Tusinder og atter tusinder af mennesker kommer i øjeblikket til Europa for at flygte fra forfølgelse og krig med drømmen om et liv i tryghed. Debatten raser om, hvad Europa skal gøre, og hvad Danmark selv skal gøre.  Vi samler væsentlige og udvalgte relevante artikler på denne temaside.  

Tallene viser således, at 75 pct. af flygtningene fra danskuddannelsen i Rebild går direkte videre i job eller uddannelse, hvilket ifølge Danmarks Evalueringsinstitut er over landsgennemsnittet. Nyeste tal fra Integrationsbarometeret viser desuden, at 89 pct. af kursisterne i Rebild består danskuddannelsen inden fem år, mens gennemsnittet i hele landet er 69 pct.

             Læs også: Amin rykker - lærte dansk og fik job på 15 måneder

Tænker jobrettet fra dag ét

Rebild Kommunes succes skyldes et målrettet fokus de seneste år på at gøre kommunens flygtninge selvforsørgende, fortæller arbejdsmarkedschef Susanne Nielsen.

- Vi tænker meget jobrettet, når det gælder vores indsats over for flygtninge her i kommunen. Senest har vi samlet indsatsen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Lige fra de nye borgere ankommer, er det vores mål, at de skal blive aktive medborgere, der betaler skat i kommunen frem for at modtage ydelser. Det ønsker de også selv, og derfor oplever vi også et stort engagement fra flygtningenes side i det tilbud, vi giver dem, siger hun.

I Rebild Kommune får flygtningene undervisning i dansk tre dage om ugen på A2Bs sprogcenter Rebild, som kommunen har samarbejdet med siden 2011/12, og ugens to øvrige dage har kandidaterne aktiveringsforløb. Her får kandidaterne undervisning i det danske arbejdsmarked og brancheundervisning, så de bliver forberedt på at møde en dansk virksomhed i en praktik og efterfølgende selv oplever at komme i praktik.

- Vi giver flygtningene et målrettet tilbud fra begyndelsen, og vi oplever, at det har en stor positiv effekt. De oplever, at der hurtigt sker noget. At de hurtigt lærer både dansk og kommer tættere på et arbejde, fortæller Susanne Nielsen. 

Engagerede virksomheder

A2Bs Sprogcenter Rebild er et af seks sprogcentre, som virksomheden står for. Virksomhedens danskuddannelse er meget erhvervsrettet, og man betragter det at lære dansk som et middel til at nå det vigtigste mål: At flygtningene kan få et job og tjene deres egne penge i Danmark.

- Vi ønsker naturligvis at lære kandidaterne dansk, men for os er det også væsentligt at ruste kandidaterne til at blive en del af det danske samfund og det danske arbejdsmarked. Derfor lærer de fra første dag hos os om det danske arbejdsmarked og om, hvordan man arbejder i Danmark. Og vi kan se, at vores tilgang virker på de flotte tal i Rebild, hvor vi har et godt samarbejde med kommunen og et fælles fokus, fortæller Inge Sørensen, der er driftschef hos A2B.

Som på flere af de andre sprogcentre står A2B i Rebild både for danskuddannelse og for de to dages aktivering af flygtningene, hvor de også finder praktikpladser til flygtningene.

- Vi oplever, at de lokale virksomheder i Rebild og omegn er engagerede og tager et stort ansvar for at give de nye borgere mulighed for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, siger Inge Sørensen. Aktuelt er vi i gang med at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet mellem virksomheder, sprogcenteret og Jobcenteret, supplerer Susanne Nielsen. Og opfordrer samtidig interesserede virksomheder, der mangler arbejdskraft til at kontakte Jobcenteret. Generelt har flygtningene nogle gode erfaringer at byde ind med – og ellers har vi brug for dialogen med virksomhederne, så vi kan klæde vores ledige på til at tilbyde kvalificeret arbejdskraft, slutter hun.

Fortrøstningsfuld borgmester

Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin har for nylig sammen med 11 andre kolleger været i medierne med budskabet om, at nordjyske Kommuner har plads til flere af de flygtninge, der i øjeblikket rejser ind i Danmark.

- Som jeg har udtalt tidligere skaber de store flygtningestrømme en speciel situation, som vi skal være med til at løse. Og, de nye tal fra Jobcenter og sprogskole gør mig fortrøstningsfuld i forhold til at integrere et større antal flygtninge i fremtiden, siger Rebild Kommunes radikale borgmester og tilføjer,

- Rebild Kommunes effektive job-integrationsindsats er selvfølgelig positiv for Rebild Kommune, da vi går efter at få endnu flere skatteydere i kommunen.

Fakta:

  • Flygtninge og indvandrere i Rebild Kommune tager danskuddannelsen på A2Bs Sprogcenter, der ligger i Støvring.

  • Det er forskelligt fra kandidat til kandidat, hvor lang tid, det tager at gennemføre danskuddannelsen. Typisk tager det omkring to et halvt år. 

  • 75 pct. af flygtningene på A2Bs Sprogcenter Rebild er i job eller uddannelse efter endt danskuddannelse

  • Det gennemsnitlige tal på landsplan er 70 pct. (Rapport fra Danmarks Evalueringsinstituts rapport fra 2015 om sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab).

  • 89 pct. af kursisterne består en prøve i dansk inden fem år på sprogcenteret i Rebild, mens tallet på landsplan er 69 pct. Tallene fra Rebild dækker over, at der er sket en fremgang på 49 pct. fra 2013 til 2014 viser Det Nationale Integrationsbarometer 2015.

Tal-kilder:

I job efter endt uddannelse: De 70 pct. er fra tabel 5.5 på side 88 i rapporten ”Danskuddannelse til voksne udlændinge”. Her er angivet, at 30 pct. hverken er i job eller uddannelse efter 6 måneder.

De 89 pct. for Rebild er angivet i Integrationsbarometeret her http://integrationsbarometer.dk/integrationsbarometer_maal?goal=3&kommunenr=0840

De 69 pct. for landet er angivet samme sted http://integrationsbarometer.dk/integrationsbarometer_maal?goal=3&kommunenr=0

 

Mest Læste

Annonce