Både fordele og ulemper ved iPads i folkeskolen

Velfærd

28/05/2014 14:00

Suleman Haider

Rødovre Kommune har evalueret et pilotprojekt, hvor alle elever på Tinderhøj Skole fra 0. til og med 5. klasse fik udleveret en iPad. Evalueringen viser, at der er store fordele ved at bruge iPads i folkeskolen, men også at det ikke er den hellige gral – det giver nogle begrænsninger.

”Der er meget stor prestige i iPads – og på et tidspunkt hørte man om flere kommuner og skoler, der købte stort ind til samtlige elever på alle klassetrin. I Rødovre valgte vi i første omgang at lave et begrænset pilotprojekt med iPads på en enkelt skole for at undersøge de konkrete fordele og ulemper i undervisningen. Det er vi glade for i dag. Der er ingen tvivl om, at iPads er et fremragende redskab til at fremme elevernes læring og motivation, men det er ikke den hellige gral. Der er også nogle begrænsninger – særligt for eleverne fra 4. klasse og op, som har mere brug for tekstbehandling”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget i Rødovre Kommune, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

De nye konklusioner kommer til at indgå i anbefalingerne for, hvordan digitaliseringen af folkeskolerne i Rødovre skal udbredes. Der er i forvejen blevet etableret smartboards i alle klasse- og faglokaler, netværkene er blevet opgraderet, og alle elever fra 6. klasse og opefter har fået en hybridmaskine, der er en kombination af en pc og en tablet.

”Det er bemærkelsesværdigt, hvor dygtige eleverne har været til at passe på maskinerne. På et skoleår er det faktisk kun to af elevernes iPads, der er gået i stykker. Det er meget prisværdigt”, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Her er de vigtigste konklusioner i undersøgelsen

Fordele ved at bruge iPads i undervisningen af 0.-5. klasse

 • De mange muligheder, der gives via apps, anses som værdifulde for undervisningen. Apps virker motiverende, og det er muligt at have flere forskelige apps til rådighed, der understøtter undervisningen, hvilket igen understøtter elevdifferentiering.
 • Undervisningsmetoderne varieres og undervisningen bliver mere alsidig.
 • Flere elever har oplevet deres skrivemuligheder forøget, det er lettere at skrive på iPad’en end i hånden, og eventuelle stavefejl ses med det samme.
 • Der er let adgang til hjælp til oplæsning af svære ord, hvilket styrker læseindlæringen.
 • Adgangen til lommeregner og gangetavler gør, at matematiske opgaver løses hurtigere.
 • Eleverne er mere aktive med egne elevproduktioner via lyd, foto, billede- og videoredigering, og de er stolte af dem.
 • Informationssøgning er altid tilgængeligt og anvendes i alle sammenhænge.
 • Den digitale dannelse er højnet, ikke blot hos den enkelte elev, men også i hjemmene.
 • Der foregår langt mere elev- til elevlæring, eleverne introducerer apps og opgaver for hinanden.
 • SFO'en har oplevet, at der dannes nye relationer, idet iPads opleves som indgang til nye venskaber. 

Læs også: Udviklingshæmmede kan mere med en iPads

Ulemper ved at bruge iPads i undervisningen af 0.-5. klasse

 • Eleverne kan glemme fokus på indhold og fokusere mere på det tekniske blikfang
 • Lyde m.v. kan virke forstyrrende for undervisningen.
 • Klasselokaler skal være aflåst i frikvartererne, og skoletaskerne opbevares aflåst i SFO-tiden af hensyn til sikkerheden.
 • Elever i de yngste klasser glemmer ind imellem at få opladet deres iPad hjemmefra eller at medbringe iPad’en i skolen.
 • Tekstbehandlingsbehovet opleves stort allerede i 4. og 5. klasse. I skriveprocesser kan iPad’ens muligheder derfor opleves som begrænsede.

Læs også: Indførelsen af iPads i 10. klasse i Greve er en succes

Evalueringen er foretaget af en konsulent fra Pædagogisk Udviklingscenter samt ledelsen på Tinderhøj Skole, som har gennemført en række klassebesøg og overværet undervisningen. Efterfølgende er de involverede lærere og elever fra alle klassetrin på 0. til 5. årgang blevet interviewet.

  

 

 

Mest Læste

Annonce