Børns motorik skal tjekkes

12/02/2013 10:27

Roskilde Kommune

Pilotprojekt i tre skolers børnehaveklasser skal tjekke børnenes motorik for at hjælpe dem med at blive skoleparate

Børns motoriske udvikling påvirker deres evne til at lære. Derfor har Roskilde Byråd fra i år afsat en halv million kroner i budgettet til at screene børns motorik. Først skal der gennemføres et pilotprojekt i tre skolers børnehaveklasser. Her deltager, ud over børnene, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og fysioterapeuter fra kommunens træningsafsnit.

Målet er at få udarbejdet en køreplan for motorisk screening af førskolebørn, som senere kan udbredes til alle skoler i Roskilde Kommune. Når det rulles ud på alle skoler, skal der screenes cirka 750 børn årligt, og forvaltningen forventer, at cirka 10-15 procent af disse børn vil have behov for en særlig indsats for at forbedre deres motorik.

- Vi vil bruge screeningen til få kontakt til de førskolebørn, der har motoriske vanskeligheder, så vi kan hjælpe og træne dem, inden de skal starte i skole, og dermed gøre dem mere skoleparate. Det er utrolig vigtigt, at alle får en god start i skolen, så jeg er rigtig glad for, at vi nu går i gang og får afprøvet en model på tre skoler, siger formand for Skole- og Børneudvalget Mette Truesen.

Pilotprojektet for de tre skolers børnehaveklasser består af en indledende screening af førskolebørnene, udvikling af læreres og pædagogers kompetencer og to måneders motorisk træning af de børn, der vurderes at have et særligt behov. Screeningen vil foregå, så det bliver som en leg for børnene, hvor deres motoriske styrker og vanskeligheder afdækkes.

Før skolestart gennemføres endnu en screening af de børn, som har fået motorisk træning. Er der børn, som stadig har behov for træning, så fortsætter den i en ny periode på otte uger. Tre måneder senere gennemføres yderligere en screening for de børn, der har deltaget i det andet otte ugers forløb, og der udarbejdes en videre handleplan for det enkelte barn.

- Fysioterapeuter fra kommunens træningsafsnit vil tage sig særligt af de børn, der har et individuelt behov for motorisk træning. Og på den baggrund vil sundhedsplejersker snakke med forældrene og vejlede dem i, hvordan de kan hjælpe deres barn. Vi griber tidligt ind, og jeg er ikke i tvivl om, at vi med motorisk træning kan forebygge, at nogle af børnene senere får sociale problemer, fordi de ikke klarer sig godt i skolen, siger formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Morten Gjerskov.

Mest Læste

Annonce