Samlet forsinkelse på over 10 år: Roskilde klager over styrelse

Ledelse

31/05/2016 10:38

Nick Allentoft

626 uger. Så længe har Arbejdsskadestyrelsen foreløbig overskredet sagsbehandlingstiden for femten borgere i Roskilde Kommune. Det koster millioner og usikkerhed hos borgerne, og nu vil kommunen ikke finde sig i det længere. Ifølge kommunen er det en generel problemstilling over hele landet.
Styrelsens lange sagsbehandlingstider koster Roskilde Kommune millioner, og borgerne en urimelig uvished. Nu er det nok. Kommunen vil have KL til at tage sagen op med beskæftigelsesministeren.   Manglende afgørelser af arbejdsskadesager går ud over borgerne og giver kommunerne unødige udgifter på sygedagpengeområdet. Og det er ikke småpenge, det drejer sig om:

Sådan får du bedre sagsbehandling

Læs anbefalinger til bedre offentlig sagsbehandling her.

Det handler om at insistere på de nødvendige informationer. 

 

- Her og nu udbetaler Roskilde Kommune sygedagpenge til 15 borgere, som har en uafsluttet arbejdsskadesag, fordi Arbejdsskadestyrelsen ikke overholder lovgivningen. Det har indtil videre kostet os 2.4 mio. kr. forklarer formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, Bent Jørgensen (V) og fortsætter:

-  Samtidig efterlades vores borgere i en uafklaret situation, hvor de udover en arbejdsskade skal kæmpe med uvisheden om deres økonomiske situation. Det er helt urimeligt. Nu kontakter vi Kommunernes Landsforening, som må tale med den ansvarlige minister, så vi kan få bragt det her i orden, siger Bent Jørgensen.
Gennem flere år har Roskilde Kommune oplevet, at Arbejdsskadestyrelsen ikke formår at afgøre arbejdsskadesager i tide.   Ifølge arbejdsskadeloven skal Arbejdsskadestyrelsen træffe afgørelse inden 1 år efter, arbejdsskaden er anmeldt. Det sker i mange tilfælde ikke og resulterer i urimelig lang sagsbehandling for borgerne og en betydelig merudgift for Roskilde Kommune. Så længe en arbejdsskadesag kører, er kommunen nemlig forpligtet til at udbetale sygedagpenge til borgeren.   Sagsbehandlingstid overskredet med 626 uger En aktuel opgørelse (april 2016) viser, at Roskilde Kommune har 15 borgere, hvis sag er forlænget. Borgerne står i en uafklaret situation om deres fremtidige indtægtsgrundlag, hvilket naturligvis belaster og stresser. I de 15 sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen ikke har truffet rettidig afgørelse, har borgerne fået sygedagpenge i mere end 52 uger.   På nuværende tidspunkt har Arbejdsskadestyrelsen overskredet sagsbehandlingstiden med sammenlagt 626 uger. Det svarer til en merudgift for Roskilde Kommune på ca. 2,4 mio. kr.   Disse merudgifter, som følger af manglende rettidighed, står Roskilde Kommune ikke alene med. Der er tale om en generel problemstilling for alle landets kommuner. Derfor er det helt oplagt, at Kommunernes Landsforening (KL) tager sagen op med den ansvarlige minister for området, beskæftigelsesministeren, så rettighed fremover sikres.   Fakta om arbejdsskadeloven Ifølge arbejdsskadelovens § 16, skal Arbejdsskadestyrelsen træffe afgørelse inden 1 år efter arbejdsskaden er anmeldt.   Endvidere fremgår det, at Arbejdsskadestyrelsen ved anmeldelse af erhvervssygdomme skal træffe afgørelse inden 2 år efter anmeldelsen.   Ifølge sygedagpengeloven § 27 stk. 1. nr. 6, har kommunen pligt til at forlænge sygedagpengeudbetalingen, så længe der verserer en arbejdsskadesag.    

Mest Læste

Annonce