Rudersdal ansætter borgere med brugererfaring

Velfærd

30/1/15 11:48

Nick Allentoft

Fra august 2015 får rudersdalborgere med psykiske vanskeligheder hjælp til at blive raske af borgere, der selv er kommet sig efter psykisk sygdom.

Rudersdal Kommune er med i et nyt projekt, hvor borgere, der selv har været syge, skal bygge bro mellem patienter og behandlingssystemet. Kommunen har – sammen med en række samarbejdspartnere - søgt og fået midler til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

 

”Medarbejdere med brugerbaggrund er levende beviser på, at det er muligt at komme sig. Når en person med psykiske vanskeligheder samarbejder med et menneske, der er kommet sig fra en psykisk lidelse, giver det håb om, at man selv kan udvikle sig og ændre sin situation. Derfor er vi glade for, at vi har fået midler til at sætte projektet i gang”, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Birgitte Schjerning Poulsen.

 

Borger hjælper borger

Projektet har først en udviklingsfase over et halvt år, hvorefter planen er at ansætte tre borgere med brugerbaggrund, også kaldet ”peers” (ligemænd) eller ”recovery-mentorer”, i en forsøgsordning over tre år frem til 2018.

 

Rudersdal Kommune har andre gode erfaringer med at inddrage borgere og brugere, fx i byggeprocesser og faglige studieture for at få nye input og andre vinkler i behandlingen af psykiske lidelser. Ansættelsen af de tre recovery-mentorer ligger i forlængelse af de indsatser, som Rudersdal Kommune aftalte at sætte i værk efter en studietur til USA i 2013, hvor netop recovery-forløb blev studeret og gav ny inspiration.

 

Alle tre parter i projektet kan få gavn af at deltage og vil tilføre ekstra værdi for hinanden. Både borgerne, der får støtte, borgerne der uddannes til at give støtte og medarbejderne i forvaltningen, fordi alle får kompetencer og indsigt i, hvad der giver flere livsmuligheder og bedre recovery-forløb for borgeren.

 

Den officielle titel på projektet er ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser” og de øvrige projektpartnere er Psykiatriforeningens Fællesråd, Det sociale Netværk, Region Hovedstadens Psykiatri, Helsingør Kommune og Københavns Kommune.

 

Se mere om ”peer-støtte” på www.socialstyrelsen.dk

Annonce