Unikt vækstmiljø skal skabe jobs i Rudersdal

Velfærd

04/09/2013 09:56

Freja Eriksen

Borgerinddragelse og samtænkning inspirerer til at skabe job og vækst på helt nye måder i Rudersdal Kommune.

Et helt nyt aktiveringstilbud med navnet ”Rudersdal Initiatek” kan snart se dagens lys i Rudersdal Kommune. Initiateket skal være et unikt vækstmiljø, der for første gang samtænker alle jobaktører, og hvor ledige ud fra egne konkrete initiativer kan skabe egne jobs i tæt samspil med lokale virksomheder, erhvervsseniorer og iværksættere.

Rudersdal Initiatek, som er blevet til på initiativ af lokale borgere, er det første af sin art i Danmark og etableres som et to-årigt pilotprojekt med start 1. april 2014. Omdrejningspunktet er, at ledige selv kan tage lederskab og udvikle deres kompetencer i samarbejde med andre interessenter. 

Borgmester Jens Ive har tidligt været i dialog med de initiativrige borgere, hvilket har ført til, at der nu lægges en sag frem til politisk behandling om nye spændende måder at skabe jobs på. 

Nye initiativer skal bryde den traditionelle tænkning

”Det, vi gerne vil, er at være med til at udvikle radikalt nye forudsætninger for vækst, velfærd og beskæftigelse. Vi skaber et helt nyt miljø, så initiativer og innovation mellem borgere, virksomheder og kommune kan opstå. I en globaliseret moderne verden, hvor disse udfordringer står højt på dagsorden, bliver det tværlokale samarbejde i kommunerne et af de væsentligste redskaber til at kunne løse fremtidens udfordringer,” siger borgmester Jens Ive.

Filosof Martin Munk, der har udviklet konceptet Rudersdal Initiatek, er netop nu i gang med at konkretisere det nyskabende vækstinitiativ i samarbejde med kommunen. Han glædes over, at det er muligt at skabe et unikt vækstmiljø, der kan samle jobaktører og siger: ”Muligheden for at kunne udvikle initiativer på tværs af erfaringer og viden er helt nødvendig, hvis vi skal skabe nye løsninger sammen. Vi skal derfor skærpe initiativerne og opdyrke en kultur, hvor mødet mellem f.eks. erfaringsrige iværksættere og initiativrige ledige kan føre til udvikling af nye, relevante jobskabelsesinitiativer”.

Fokus på borgerinddragelse

”Vi har et stort fokus på borgerinddragelse her i kommunen og dette er et rigtig godt initiativ fra nogle aktive borgere, som vi hilser meget velkommen. Vi tror også i Rudersdal Kommune på, at job og vækst skabes med netværksdannelser på tværs af samfundet og med input fra både jobcentre, aktive virksomheder og borgere”, siger borgmester Jens Ive. 

Vækstinitiativet behandles politisk i september og det er planen, at Rudersdal Initiatek, sammen med mange andre aktører, skal blive en del af det helt nye vækstmiljø for iværksættere, hvor en egnet lokalitet kan være det gamle posthus på Stationsvej 46 over for Birkerød Station.

 

Mest Læste

Annonce