"På et sygehus er der fokus på diagnosticering og medicinering. På akutpladserne derimod er man gode til plejedelen," fortæller pensioneret læge Steen Frandsen.

Når indlæggelse ikke er den bedste løsning

Velfærd

13/04/2015 11:42

Mikkel Sarka

Forskning viser, at man kommer sig hurtigere efter sygdom, hvis man er i trygge og hjemlige rammer. Derfor har sundheds og omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune åbnet tre akutpladser, hvor borgere med mindre alvorlige problemstillinger kan blive passet og plejet af sygeplejersker i op til tre døgn. Formålet er at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser.

På en akutplads vil man blive tilbudt en enestue, eget toilet og mere privatliv end på et sygehus, så man hurtigere kan komme til hægterne. Desuden vil der døgnet rundt være en sygeplejerske til stede, og der vil være mulighed for udredning, behandling og træning.

Akutstuerne ligger på et afsnit med plads til tre akutte borgere og syv midlertidige pladser. Det betyder en roligere og mere hjemlig atmosfære med mulighed for socialt samvær.

Steen Frandsen er pensioneret læge, og søn af Jytte Frandsen på 97, som netop har tilbragt tre døgn på en af akutstuerne. Hun var gledet ud af sengen og slået sin hofte. Sygehuset afkræftede brud, men da Jytte hverken kunne gå eller selv tage tøj på, blev hun henvist til et ophold på en akutstue for at blive plejet og genoptrænet.

-Netop den her problemstilling bliver bedre løst her end på et sygehus. Her er der mere tid til at lytte og tage sig af den enkelte. På et sygehus er der fokus på diagnosticering og medicinering. På akutpladserne derimod er man gode til plejedelen, som disse patienter især har brug for, og som var den helt rigtige behandling for min mor, fortæller Steen Frandsen.

Det er hjemmesygeplejersken, egen læge eller vagtlæge, som vurderer, om den tilskadekomne borger kan have mere gavn af et ophold på en akutplads end på sygehuset. De henvender sig til Silkeborg Kommunes Akutteam, som rykker ud og tager stilling til, hvor borgeren skal sendes hen.

Man tilbyder typisk en akutplads i forbindelse med fald, dehydrering eller mistanke om eksempelvis lungebetændelse. Et kriterie for at blive henvist til en akutplads er, at der skal være en forværring af tilstanden inden for de sidste 24 timer.

Man kan max være på en akutplads i tre døgn. Derefter bliver man, hvis tilstanden ikke forværres, enten sendt hjem eller til en af kommunens midlertidige pladser, som ligger samme sted.

-De tre døgn kan virke som meget kort tid, men i de fleste tilfælde har det vist sig at være nok. Borgeren bliver ofte ikke færdigbehandlet, men der bliver lagt en plan, som gives videre til hjemmeplejen. Langt de fleste fortrækker at blive behandlet i eget hjem, når det er muligt, og de føler sig trygge, når der er langt en god plan, siger lokalleder i Silkeborg Kommune, Helle Dencker.

Mest Læste

Annonce