Stor succes med opkvalificering af ledige i Thisted Kommune

Ledelse

27/05/2013 14:24

Thisted Kommune

I Thisted Kommune har samarbejdet mellem Jobcenteret, uddannelsesinstitutionerne og a-kasserne langt overgået beskæftigelsesplanens målsætninger for at hjælpe ledige borgere i uddannelse.

På Jobcentret i Thisted er glæden stor over resultaterne af samarbejdet mellem kommunens uddannelsesinstitutioner, A-kasserne og Jobcenteret. Det har nemlig resulteret i, at 280 ledige borgere i 2012 har forladt arbejdsløshedskøen for at tage en uddannelse, der kan bringe dem tættere på et job. Det er en målopfyldelse på hele 140 % eller 80 borgere mere end planens samlede mål for 2012, og de gode takter er fortsat ind i 2013.

Hemmeligheden bag den store succes er det tætte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, a-kasser og kommunen, der har resulteret i ideen om uddannelsesseminarer for ledige borgere. Det første seminar blev afholdt i 2012 for udfaldstruede dagpengemodtagere og resulterede i, at cirka halvdelen af deltagerne efterfølgende tilmeldte sig til uddannelser og/eller kurser. Derfor udvides deltagerkredsen nu til også at omfatte andre ledige.

- Vi er utroligt glade for, at så mange ledige borgere er blevet hjulpet videre til en uddannelse, fortæller Beskæftigelseschef i Thisted Kommune, Jakob Drue Lauersen og fortsætter: Det viser, at vores indsats virkelig har ramt et behov hos de ledige. Et behov for mere information om mulighederne for at tage en uddannelse og på den måde komme tættere på arbejdsmarkedet. Derfor tilbyder vi nu seminaret til en bredere kreds af kommunens ledige, siger han.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen er også begejstret for samarbejdets flotte resultater: - I Thisted Kommune har vi meget fokus på at sikre arbejdskraft og de fornødne kompetencer til vores virksomheder, for det er en forudsætning for at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling her i kommunen. Derfor glæder det mig, at samarbejdet har hjulpet så mange af vores ledige borgere videre i uddannelse, siger hun.

På Jobcentret i Thisted og i A-kasserne har mange af de ansatte også selv været på uddannelse. De deltager i øjeblikket i en kursusrække i uddannelsesvejledning, så de fremadrettet kan hjælpe flere af kommunens ledige videre til en uddannelse.

I en nylig offentliggjort analyse udarbejdet af beskæftigelsesregion Nordjylland og COWI, står det klart, at Nordjylland indenfor de kommende år kommer til at mangle arbejdskraft indenfor især bygge- og anlægsområdet, og derfor er opkvalificering og uddannelse af ledige er et fortsat et vigtigt fokuspunkt for Thisted Kommune.

- Vi ser allerede nu, at der inden for nogle faggrupper nærmest ikke er flere ledige i kommunen, siger Beskæftigelseschef Jakob Drue Laursen og fortsætter: Derfor er det vigtigt, at vi også i fremtiden fokuserer på at opkvalificere vores ledige, for behovet er der, slutter han.

Ledigheden på dagpengeområdet har i år vist et stort fald i forårsmånederne, og i marts måned var der ifølge de nyeste tal fra jobindsats.dk ca. 100 færre aktuelle ledige på Jobcenter Thisted end på samme tidspunkt sidste år. Siden er ledigheden faldet så markant, at Jobcenteret forventer en lavere ledighed i 2013, end det er set i mange år.

På uddannelsesseminaret informeres de ledige om kommunens uddannelser og de økonomiske muligheder samt om mulighederne for individuel uddannelsesvejledning. Der er inviteret ca. 200 borgere til seminaret, der afholdes torsdag den 30. maj på EUC Nordvest. 

Mest Læste

Annonce