Hvor langt er din kommune med at nytænke kommunalt samarbejde?

Ledelse

12/03/2013 11:42

BDO Kommunernes Revision

BDO byder kommunerne op til at finde nye effektiviseringer gennem kommunalt samarbejde.

En ny foranalyse, som BDO har gennemført for KL, viser, at der er betydelige effektviseringspotentialer ved øget kommunalt samarbejde om driftsopgaver. Der er tale om så betydelige potentialer, at kommunerne bør overveje, om kommunal samdrift kan være et mere attraktivt alternativ end fx at sende opgaven i udbud.

BDO har i sin foranalyse for KL afdækket stordriftspotentialerne ved kommunal samdrift indenfor tre forskellige kommunale driftsområder (vej- og parkservice, drift af hjælpemiddeldepot samt drift af børne- og ungetandplejen). Kommunal samdrift er i den forbindelse en betegnelse for samarbejde, hvor kommunerne enten indgår i løse netværk, forpligtende partnerskaber eller deciderede fælleskommunale selskaber med henblik på at få løst kommunale opgaver.

BDO’s foranalyse viser, at der er væsentlige effektiviseringspotentialer indenfor de tre områder – specielt når det kommer til vej- og park samt hjælpemidler.

Effektiviseringspotentialerne består kort sagt i, at kommunerne gennem samarbejde og derved større enheder meget bedre kan udnytte personalets kompetencer, optimere brugen af maskinel, reducere antallet af lokationer, styrke styringen gennem præcise servicestandarder samt slanke behovet for ledelse og administration. Fx er der på vej- og parkområdet i kommunerne i dag meget maskinel, som ikke udnyttes optimalt, da mange kommuner hver for sig er for små arealmæssigt til at sikre en optimal udnyttelse. Ved at gå sammen kan kommunerne både reducere i maskinel, og forbedre udnyttelsen af det eksisterende.

Foranalysen viser også, at man ikke kommer sovende til disse effektiviseringsgevinster – mange kommuner samarbejder i dag, uden at det nødvendigvis indebærer en effektivisering – i nogle tilfælde måske endda tværtimod. Realisering af effektiviseringsgevinster kræver derfor først og fremmest, at kommunerne ser kommunal samdrift som en effektiviseringsmulighed på linje med enhver anden effektivisering i kommunen, og sætter klare mål for hvad og hvor meget, der skal effektiviseres. Dernæst kræver det, at kommunerne gør det nødvendige forarbejde i forbindelse med indgåelse af samarbejder og udarbejder en robust business case, der tager højde for de kommunale forskelle, så de ikke bliver barrierer senere i samarbejdet.

Gør kommunerne det, så er vejen banet for at realisere væsentlige effektiviseringspotentialer, og samtidigt sikre at opgavekompetencen bliver på kommunale hænder.

Du kan læse BDOs samlede foranalyse for KL her.

For yderligere information kontakt:

Partner, Rådgivningschef Chris Enrico Petersen, mail: [email protected], telefon: 2429 5150

Senior Manager Carsten V. Frandsen, mail: [email protected], telefon: 2429 5049
 

Mest Læste

Annonce