Udnytter I effektiviseringsmulighederne i den kommunale tandpleje?

Velfærd

14/03/2013 13:41

BDO Kommunernes Revision

BDO kan dokumentere, at der kan findes nye effektiviseringer gennem interne stordriftsfordele og tværkommunalt samarbejde

En analyse af potentialet for stordriftsfordele i kommunerne, som BDO netop har gennemført for KL, viser, at der er betydelige effektiviseringspotentialer ved at drifte den kommunale tandpleje anderledes, end man gør mange steder i dag – det gælder den almindelige børne- og ungetandpleje og i særdeleshed tandreguleringsområdet.

I børne- og ungetandplejen viser analysen og BDO´s generelle erfaringer, at der er et stort effektiviseringspotentiale ved at optimere klinikstrukturen samtidig med, at man udnytter personaleressourcerne bedre og fastsætter stringente og omkostningseffektive mål for arbejdet i tandplejen. Disse effektiviseringspotentialer vil i vid udstrækning kunne indfries internt i den enkelte kommune. BDO har gennemført flere analyser vedrørende børne- og ungetandplejen, hvor der i hvert tilfælde er identificeret et ikke ubetydeligt effektiviseringspotentiale.

Hvor effektiviseringspotentialet på børne- og ungetandplejen kan indfries inden for eget kommunalt budget, viser BDO´s analyse, at effektiviseringspotentialer på tandreguleringsområdet især kan findes gennem tværkommunalt samarbejde.

Ved tværkommunalt samarbejde om tandregulering eksisterer der eksempelvis potentialer for at mindske omkostninger til administrativt overhead, optimere kapacitetsudnyttelsen af specialistkompetencer og –materiel og mindske omkostninger til bygningsdrift og –vedligeholdelse. Hertil kan kommunerne opnå forbedrede muligheder for rekruttering og fastholdelse af specialiserede kompetencer ved at etablere færre og større enheder.

BDO’s analyse viser, at kommunerne ikke kommer sovende til disse effektiviseringsgevinster. Realisering af effektiviseringsgevinster ved den kommunale tandpleje kræver først og fremmest, at kommunerne sætter klare mål for hvad og hvor meget, der skal effektiviseres. Dernæst kræver det, at kommunerne udarbejder en robust business case/samarbejdsbeskrivelse, der tager højde for de kommunale forskelle, så de ikke bliver barrierer senere i samarbejdet.

I kan læse BDO’s samlede foranalyse for KL her.

For yderligere information kontakt gerne:
Manger Rasmus Duus, mail: [email protected], telefon: 24295016
Senior Manager Carsen V. Frandsen, mail: [email protected], telefon: 24295049
 

Mest Læste

Annonce