Årets business case undersøgelse: Gevinsterne halter stadig!

Ledelse

09/1/18 6:00

Per Roholt

Gevinstrealisering halter stadig i virksomhederne. Men flere - også offentlige virksomheder - erkender, at en business case er vigtig, viser året business case undersøgelse.

Business case:  Konsulenthuset 1stroke står bag en årlig business case undersøgelse med over 1000 respondenter, der fokuserer på, hvor effektiv business casen opfattes at være - og ikke mindst hvor stor en del af de forventede gevinster, der bliver realiseret og dokumenteret.

EG/Samfundsdesign på DenOffentlige

EG er Skandinaviens førende it-servicevirksomhed med over 12.000 kunder.

Virksomheden er aktiv redaktør for eget indhold på DenOffentlige og driver hertil sine egne dialogplatforme på SamfundsDesign.dk og 
TransformationTools.dk

 

Den 6. undersøgelse i 2017 viste, at gevinstrealisering stadig halter. Men til forskel fra de tidligere undersøgelser, så er der dog ved at komme en erkendelse af, at man godt ved det. Både i den offentlige og private sektor.

Fra begge sektorer lyder det, at både store og små projekter har fordel af en business case og plan for gevinstrealisering.

- Der bør ikke være en arbitrær grænse for, hvornår business casen skal udarbejdes. Man skal hellere skabe en kultur, hvor business casen “vokser med opgaven”. Dvs. man starter småt og skalerer efter behov, siger Martin J. Ernst, CEO og business case ekspert, 1stroke.

Vigtige learningpoints

2017 undersøgelsen viser bl.a. at:

  • organisationerne ikke gør, hvad de kan for at realisere gevinsterne fra business casen.
  • der ikke er tilstrækkelig fokus og ejerskab til gevinstrealisering i organisationen, hverken i topledelsen eller i linje-/forretningsledelsen.
  • virksomheder og organisationer mangler de rette målings- og opfølgningsværktøjer. Det giver problemer med målbarheden.
  • der ofte er en mangelfuld overlevering af business casen fra projekt til drift, dvs. til forretnings-/linje-ledelsen.
  • der mangler i et vist omfang en performance og resultatkultur, der kan hjælpe gevinstrealiseringen på vej i organisationer og virksomheder.
  • der i mange organisationer er væsentlig modstand mod forandringer, og det står i vejen for at realisere gevinster

Hvad skal man gøre for at realisere gevinsterne?

1stroke foreslår følgende til at realisere gevinsterne fuldt ud:

·       Fokusér på ”hvad” der driver forretningen, og hvilke omkostninger man kan skære på.

·       Se business casen som et forandringsprojekt der kræver forandringsledelse, hvis gevinster skal realiseres.

Det er vigtigt at opsætte de rigtige forudsætninger og ikke mindst få accept fra gevinstejere og interessenterne.

·       Gør business casen til en kultur i organisationen.

·       Inkludér business casen i portefølgestyring.

·       Brug business casen som styringsværktøj og understøt en realiseringsaktivitet med forankring i topledelsen.

- Business casen er solid, hvis forudsætningerne for både de gevinster, som man gerne vil have ud af projektet, og den indsats, som er nødvendig for at kunne realisere gevinsterne, er kendte, forudsigelige og accepteret af alle interessenter, siger Martin J. Ernst:

- Det er fortsat en udbredt misforståelse, i både den offentlige og i den private sektor at business casen alene skal anvendes i forbindelse med investeringsbeslutninger. 

Business casen bliver i dette perspektiv alene et beslutningsdokument, der skal retfærdiggøre en given investering. Herefter lægges beslutningsdokumentet i værste fald i skuffen og ingen ser business casen igen, siger Martin J. Ernst.

Download EGs white paper om gevinstrealisering

Business casen forstås først fuldt ud, når man forstår dens tre liv

Martin J. Ernst argumenterer for at business casen har 3 liv. Af de tre liv er det forsat det første liv – udarbejdelse af beslutningsgrundlaget – som har fået mest kærlighed i organisationerne. Det gælder både i det private og det offentlige.

En gennemgående aktivitet i alle tre liv er gevinststyring, som er noget forretnings- og linjeorganisationen skal involveres i og tage ejerskab for allerede i det første liv.

Læs mere om business casens tre liv på businesscase.dk

1stroke planlægger at sætte endnu en undersøgelse i gang i 2018.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce