Yngre Læger – app skaber tillid til overenskomsten

Velfærd

27/12/17 6:00

Per Roholt

Yngre Læger har fået udviklet en app, der skal gøre det lettere at dokumentere vagtbelastningen og lettere selv at følge med i de registrerede vagtdata.

Hvem får egentlig mest ud af overenskomsten? Overholder arbejdsgiverne de regler, som de selv har skrevet under på? Og hvad laver den yngre læge egentlig i løbet af en nattevagt?

Moderne overenskomster kan være både komplicerede og svære at følge op på.

Derfor har Yngre Læger fået udviklet en app, der skal gøre det lettere at dokumentere vagtbelastningen og lettere selv at følge med i de registrerede vagtdata.

"Formålet med appen var at gøre arbejdet med at lave vagtopgørelser nemt, så de rent faktisk blev lavet – nemt for den enkelte læge, men nok så vigtigt nemt for den læge, leder eller administrative medarbejder, der skal gøre vagtbelastningen op. Så appen er ikke en egentlig revolution, for vi har blot skiftet en besværlig "pen og papir"-øvelse ud med en elektronisk app-løsning, som er nemmere at arbejde med, men appen kan være med til at løfte kvaliteten af de opgørelser, der laves", siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Yngre Læger.

Kompliceret registreringsarbejde
Baggrunden for indsatsen er, at det i overenskomsten mellem Danske Regioner og Yngre Læger fra 2015 er aftalt, at der i samtlige tilstedeværelsesvagter er kommet grænser for, hvor belastende de enkelte vagter må være. Belastningen skal ifølge overenskomsten opgøres som et gennemsnit for et vagtlag over en normperiode.

EG/Samfundsdesign på DenOffentlige

EG er Skandinaviens førende it-servicevirksomhed med over 12.000 kunder.

Virksomheden er aktiv redaktør for eget indhold på DenOffentlige og driver hertil sine egne dialogplatforme på SamfundsDesign.dk og 
TransformationTools.dk

 

En af hovedreglerne i overenskomsten er, at alle vagter, uanset hvor lange de er planlagt til at være, ikke må være belastet mere end 13 timer. Det gælder både for vagt på tjenestestedet og vagt uden for tjenestestedet. Derudover må tilstedeværelsesvagter maksimalt være belastet i 9 timer i perioden kl. 20-08, dvs. der skal være 3 timers ubelastet tid.

Hidtil har den enkelte læge været nødt til at registrere de ønskede oplysninger i en række papirskemaer, hvor de time for time skal svare på en mængde spørgsmål som fx, hvor lang tid der er gået med gennemgang af journaler, tilsyn på egne og andre afdelinger, at lægge drop, supervision, uddannelse og meget andet – alt sammen oplysninger, som indgår i den samlede vurdering af vagternes belastningsgrad.

Større gennemsigtighed
Med appen har lægerne fået et digitalt værktøj, hvor de kan registrere de enkelte arbejdsopgaver løbende og dermed også hurtigere.

"Det er så afgjort den rigtige måde at digitalisere arbejdet på. Om den enkelte læge skal registrere på papir eller telefon kan måske føles at være hip som hap. Den store gevinst ligger i det efterfølgende arbejde med at opgøre resultatet. Registreringsarbejde er nærmest "annulleret" på grund af den meget nemme måde at trække data på, så for hvert vagtlag, der gennemfører en opgørelse, er der sparet måske 3-4 timers arbejde – og de lokale parter kan formentlig have større tillid til resultatet end tidligere. Og det kommer også den enkelte til gode, at vagtopgørelserne bliver mere komplette og retvisende", siger Camilla Noelle Rathcke.

En af fordelene ved den nye løsning er nemlig, at både ledelse og lægernes tillidsrepræsentanter via et administrationsmodul har adgang til de samme data. Sammen kan de dermed trække data om vagtbelastning fra alle læger i et vagtlag og se den gennemsnitlige belastning i vagtlaget. 

Positivt modtaget
Foreløbig har 220 ud af Yngre Lægers 12.475 læger taget den nye app i brug, men det er egentlig OK, mener formanden for Yngre Læger, Camilla Noelle Rathcke:

"Antallet af – og stigningen i antallet af – brugere vil i høj grad være drevet af, hvornår man som yngre læge bliver involveret i en vagtopgørelse. Der er ikke for den enkelte yngre læge et selvstændigt formål med at downloade appen, hvis det ikke er fordi, man skal deltage i en vagtopgørelse", siger Camilla Noelle Rathcke, der peger på, at tallet blot viser, at der siden lanceringen har været behov for at lave vagtopgørelser i ca. 25-30 vagtlag landet over:

"Og det er trods alt en del i betragtning af den samlede population, den periode, appen har været tilgængelig i, og hvad vi tror, der er omfanget af behovet for belastningsopgørelser", siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Yngre Læger.

Kan downloades
For at styrke brugen af den nye app har Yngre Læger blandt andet fået lavet en video, der viser, hvordan løsningen bruges i praksis.

Appen hedder "Yngre Læger – Vagtbelastning", og den findes på både App Store og Google Play.

Den nye app blev lanceret i november 2016, og videreudviklingen af løsningen fortsætter, idet flere regioner har ytret ønske om bruge appen til at indsamle flere data og bruge læringerne på tværs af sygehuse til at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre.

IT løser ikke opgaver, det gør mennesker! Læs mere om vagtplanlægning på de danske sygehuse på SamfundsDesign.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce