Lav politik, politikere.

#dkpol #Vejlepol #alternativet Selvhjælp til bedre politik.

Time-out til politik.

Politik er det muliges kunst. Men hvor bliver kunsten af i Vejle Byråd? Igen og igen er det enkeltsager, der flashes i medierne og politikerne laver lap på lap for at følge med udviklingen i disse sager. Der er ikke overskud til at skabe fremtiden, når næsen holdes i plovfuren. Politikerne klager over tid og borgerne synes politikerne er usynlige i dagligdagen.

 

Politikerne i Vejle trænger til en pause fra det administrative arbejde.

Punkt 1. Stil klare mål og regler til forvaltningen.

Mange af de sager, som lander på det politiske bord, er trivielle sager, som med et klart politisk regelsæt til forvaltningen, kan løses af denne. Skulle forvaltningen være i tvivl, bringes en sådan sag til politikerne. Så i stedet for at politikerne skal igennem store bunker af trivielle sager hvert år, kan dette fjerne en stor del af alle byrådets sager.

Alle sager, som forelægges politikerne, skal indeholde alternative løsningsforslag. Herved kan politikerne være forberedte allerede ved første behandling.

Punkt 2. Omlæg og nedlæg de fleste udvalg.

Vejle har 10 politiske udvalg. Jeg foreslår at udvalgene indskrænkes til 3 fagudvalg i Vejle kommune.

 

Helhedsudvalget skal sikre, at borgeren er i centrum. Ved at samle alle de nuværende udvalg, som håndterer borgernes velfærd i et udvalg, fjernes der en masse kassetænkning. Samtidig bliver udvalget hjemsted for masser af politisk udviklingsarbejde.

Det er en sammenlægning af de nuværende:

 • Kulturudvalg

 • Børne- og Ungeudvalg

 • Voksenudvalg

 • Seniorudvalg

 • Arbejdsmarkedsudvalg

 • Sundheds- og forebyggelsesudvalg.

Som et stort og omfattende udvalg skal udvalget bestå af repræsentanter for alle partier og grupperinger.

 

Infrastruktur- og fremtidsudvalget skal sikre, at alle nye tiltag indenfor logistik, byggeri, klimasikring, genbrug, sikring af rent drikkevand mv. sker i forhold til de i kommuneplanen stillede krav og visioner.

Det er en sammenlægning af de nuværende:

 • Teknikudvalg

 • Natur- og miljøudvalg

 

Demokratiudvalget skal være bindeleddet til borgerne omkring politikudvikling.

Udvalget erstatter det nuværende:

 • Udvalg for lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

Jeg foreslår, at Demokratiudvalget lægges direkte under kommunaldirektørens stabe, for at markere det store behov for at flere skal være med i udviklingsprocessen.

Punkt 3. Brug lokalrådene.

Lokalrådene i Vejle begynder at fylde godt. Der er mange lokalråd, som sætter deres ideer ind i den politiske kontekst og arbejder for at promovere netop deres område. En del af de irritationsmomenter, som borgerne har ved at være politiske, er at de ikke føler at forvaltningen hjælper med. Jeg foreslår, at der afsættes flere penge og resurser i form af sekretærer til borgerne i lokalrådene. Sammen med uddelegeringen følger det demokratiske ansvar med.

Politikerne bør gå foran og sætte fokus på de demokratiske handlinger, som sker i lokalrådene.

Mine ønsker for det politiske liv.

 • En slankning af udvalgene sætter fokus på helhederne og det menneskelige fremfor økonomi.

 • Forvaltningen bliver styrket ved at små sager bliver ekspeditionssager.

 • Politikerne bliver klædt bedre og mere ens på til behandling af de politiske sager.

 • Flere borgerne inddrages direkte i den demokratiske proces.

 • Antallet af sager mindskes.

Med en større åbenhed, fokus på helhederne og borgerinddragelse vil byrådets politikere få langt større mulighed for at udvikle Vejle til fremtiden, som de i den nuværende situation kun har få timer til hvert år.

 
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.