Indsatsområderne løn og ledelse tilsammen kan give virksomhederne en gevinst på 20 mia. kr., så der er al mulig grund til at gøre en indsats, siger projektchef Hanne Sundin, DI's produktivitetsindsats.

Ledere dumper: Kun tre af ti danskere elsker deres leder

Ledelse

12/05/2015 11:58

Suleman Haider

Hver tredje danske ansatte kan ikke forestille sig, de kunne få en bedre leder, end de har. Men endnu flere, fire af ti, giver deres nærmeste leder dumpekarakter. DI oplever stor vilje til forbedringer.

Hver syvende danske leder, 14 procent, bruger mindre end en tiendedel af sin tid på ledelse. Det svarer til mindre end en halv dags arbejde om ugen, viser den årlige globale medarbejder- og lederundersøgelse, der udarbejdes af konsulentvirksomheden Ennova. 

- Det er helt sikkert en væsentlig del af forklaringen på, at fire ud af ti medarbejdere giver deres lederes evner dumpekarakter, siger seniorkonsulent Kirstine Rechendorff, der har haft ansvaret for den globale undersøgelse. 

Samlet set giver de danske medarbejderne deres nærmeste leder 61 point ud af 100 mulige, og fire af ti giver færre end 60 point, hvilket ifølge Ennova er udtryk for en dumpet vurdering. 

- Tallene dækker over meget store variationer. Der er nogle, der er meget kritiske over for deres leder, men der er også tre ud af ti, der ikke kan forestille sig, de kunne få en bedre leder, end de har i dag. Og tilfredsheden med lederne er størst i de større virksomheder, der ofte har egne ledelsesudviklingsprogrammer, der sikrer, at lederne bliver udviklet og udviklet til at praktisere den ledelse, man ønsker i netop deres virksomhed, siger Kirstine Rechendorff.

Vilje til forbedring

I DI har projektchef Hanne Sundin som en del af DI’s produktivitetsindsats det sidste halvandet år haft stort fokus på at hjælpe virksomhederne med at forbedre ledelsen. Blandt andet via en mentorordning målrettet til mindre og mellemstore virksomheder. 

- Interessen har været meget større, end vi havde forventet. I de mindre virksomheder er lederen ofte den eneste leder, og derfor har de et behov for at sparre med andre ledere, som større virksomheder ofte kan opfylde internt i virksomheden, siger Hanne Sundin. 
Hun fortæller, at de, der har deltaget i mentorordninger og sparringsgrupper, melder om gode resultater. 

- Der er meget stor forskel på, hvad deltagerne gerne har villet opnå. Nogle er kommet med meget specifikke udfordringer, som de gerne har villet drøfte på tomandshånd, mens andre i højere grad har været med for at få sparring på ledelse og produktivitetsforbedringer generelt, siger Hanne Sundin. 
 

Dårligere end mexicanske ledere

De danske medarbejderes vurdering af deres ledere er ikke den dårligste i verden. Men der er langt til toppen. USA, Canada, Indien, Mexico og Kina er de lande, hvor medarbejderne er mest tilfredse med deres nærmeste leder. I de lande bruger kun fire til syv pct. af lederne under en tiendedel af deres tid på ledelse. Det kan være en af forklaringerne til at medarbejderne er mere tilfredse med deres leder 

- Danske ledere er også udfordret af, at deres ledere ikke kommunikerer tydeligt nok, hvad de forventer. Fyrre pct. af lederne giver udtryk for, at de ikke har et klart billede af, hvad deres lederopgave egentlig består i, siger Kirstine Rechendorf. 

Det billede kan Hanne Sundin genkende fra andre internationale undersøgelser, der viser, at danske ledere er stærke, når det gælder om at skabe tillid, inddrage medarbejdere og skabe et miljø, hvor medarbejderne bidrager med gode ideer. Mens de er knap så gode til at give tydelige mål og følge aktivt op på dem. 

- I forhold til at skabe øget produktivitet er det blandt de vigtigste ting at forbedre. Konklusionen fra DI’s produktivitetspanel viste, at indsatsområderne løn og ledelse tilsammen kan give virksomhederne en gevinst på 20 mia. kr., så der er al mulig grund til at gøre en indsats. Derfor vil temaet også fortsat være på DI’s dagsorden fremadrettet, siger Hanne Sundin.

 

Mest Læste

Annonce