OPP giver fokus på totaløkonomien

Ledelse

04/11/2013 12:44

Freja Eriksen

Jeg ved godt, at en række skeptikere omtaler OPP som ”velfærd på afbetaling” og lignende. Til dem vil jeg sige: Fokusér på totaløkonomien. Vælg OPP, hvis netop dét giver mulighed for at realisere en effektiv drift. Se på ”return of investment” ved også at inddrage de drifts- og kvalitetsmæssige aspekter i projekterne. Hvis modellen skal slå rødder, skal vi fordomsfrit synliggøre fordele, ulemper, muligheder og begrænsninger.

Af Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark

Administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, spørger mig i sit blogindlæg om, hvordan jeg ser perspektiverne for OPP i Danmark og hvad der skal til, for at modellen slår rødder. Samtidig nævner han en række forhold, som taler for en øget anvendelse af OPP. Han kommer også ind på en række af de indvendinger – ofte af ideologisk art – som dukker op, når talen falder på OPP.

Mit udgangspunkt er pragmatisk: Lad os vælge de løsninger, som i de konkrete situationer passer bedst i forhold til finansiering, udbud og projektering.

For at svare på Torben Möger Pedersens spørgsmål: Jeg synes, at perspektiverne for OPP er gode. OPP-modellen har bestået. Jeg tænker blandt andet på motorvejsprojektet Kliplev-Sønderborg, som i sin tid blev besluttet i Sønderjyllands Amt. I det projekt så vi, hvordan OPP kunne understøtte innovation, god projektøkonomi og tidsmæssig optimering af anlægsperioden.

I øjeblikket er vi i gang med den konkurrenceprægede dialog forud for udbud af psykiatriprojektet til psykiatrisk afdeling på Sygehus Lillebælt Vejle. Også her bidrager den konkurrenceprægede dialog til innovation og en kvalificering af udbudsmaterialet. Det vil sige, at vi som driftsorganisation lader os udfordre på vores egne arbejdsgange og løsningsforslag – og den private part får betydelig mere indsigt i den driftsopgave, som byggeriet skal understøtte. Både hos den offentlige part og hos den private part er der værdifuld viden, som i dette samarbejde tilfører en ekstra værdi til begge parter.

Lige nu udgør budgetlovens snævre et-års-perspektiver for regionernes anlægsvirksomhed en skærende kontrast til OPP-modellens indbyggede hensyn til det langsigtede perspektiv med fokus på kvalitetsudvikling, effektiv drift og totalomkostninger.

Jeg er derfor glad for, at der via OPP-modellen åbnes mulighed for fortsat at vedligeholde det offentlige kapitalapparat, så vi kan udnytte mulighederne for mere effektiv og miljøvenlig drift inden for et langsigtet perspektiv og med fokus på totaløkonomi over flere år.

Jeg ved godt, at en række skeptikere omtaler OPP som ”velfærd på afbetaling” og lignende. Til dem vil jeg sige: Fokusér på totaløkonomien. Vælg OPP, hvis netop dét giver mulighed for at realisere en effektiv drift. Se på ”return of investment” ved også at inddrage de drifts- og kvalitetsmæssige aspekter i projekterne. Planlægger man ud fra dette perspektiv, kommer man ikke galt af sted rent økonomisk, fordi man på forhånd kender en række driftsomkostninger i sit driftsbudget.

I modsætning til Sophie Hæstorp Andersen ser jeg ikke OPP som begrænsende i forhold til lokal- og regionaldemokratiet. Tværtimod ser jeg OPP-muligheden som en yderligere valgmulighed, som i en række situationer netop muliggør de politiske ideer, som ellers ikke kunne realiseres. Jeg vil hellere realisere velfærd i dag end vente på en løsning i overmorgen.

Hvis OPP-modellen skal slå rødder, skal vi fordomsfrit synliggøre fordele, ulemper, muligheder og begrænsninger ved OPP-modellen sammenlignet med alternativerne i form af totalentreprise, leje af bygninger, udlicitering af drift osv. Så må den enkelte myndighed vælge den mest optimale løsning i den konkrete situation.

Mulighederne for, at modellen slår rødder, vil derudover naturligvis i høj grad bero på de samlede finansieringsomkostninger. Her er det vigtigt, at de finansielle parter er konkurrencedygtige i forhold til de finansieringsmuligheder, som kommuner og regioner har i dag. Kommuner og regioner har en meget høj rating med hensyn til kreditværdighed. Den finansielle part må derfor se OPP-deltagelse som en langsigtet investeringsmulighed med meget lav risiko, hvis der er styr på projektering og byggeproces. Afkastforventningerne må derfor afspejle dette.

Jeg er enig med Torben Möger Pedersen i, at OPP og OPI – Offentlig-Privat-Innovation – rummer masser af muligheder for at udvikle og opbygge eksportpotentialer for danske virksomheder. Region Syddanmark har netop satset på OPI i forbindelse med de omfattende renoveringer, nybyggerier og omstillinger i sundhedsvæsenet. Den offentlige sektor og den private sektor har hver for sig værdifuld viden, som i forening både kan øge vores velfærd og vores konkurrenceevne.

Stafetten går til Frans van Houten

Jeg vil sende stafetten videre til CEO Frans van Houten fra Philips med spørgsmål om samarbejdet mellem det offentlige og private:

Hvilken rolle kan private aktører spille i driften af eksempelvis sundheds- og velfærdsløsninger for at potentialet i OPP udnyttes optimalt?

Mest Læste

Annonce