Politikere kan få alting til at være vigtigt: Men så udpegede de to udfordringer

Ledelse

14/03/2017 12:54

Nick Allentoft

Kommunaldirektør besluttede at tale med politikerne om kommunens største udfordringer. Det tegnede en retning for kommunens udvikling trods en politisk kultur, hvor alt er vigtigt.

Når man arbejder med at servicere et byråd kan man nogle gange få den opfattelse, at alt er vigtigt. Eller måske mere, at en aktuel sag er fuldstændig afgørende for kommunens fremtidige ve og vel. Det er på mange måder en del af den politiske kultur, at blive optaget af en sag, især hvis der også er bevågenhed fra borgere, presse og andre steder fra. Fordelingen af spilletider på en kunstgræsbane eller torvebelægninger, har eksempelvis været emner, der i bestemte perioder har optaget en stor del af min tid.

Der vil kommer masser af ting, der blusser op – især i den kommende tid. Men for at have et længere sigte at navigere efter, har vi spurgt byrådet om, hvad der er kommunens største udfordringer.

Politikerne er blevet interviewet enkeltvis om deres syn på kommunens største udfordringer (og en række andre ting). På baggrund af disser interviews tegner der sig et billede af to hovedudfordringer:

 1. Skole / børneområdet, her peges blandt andet på følgende:
  • ”Vi har en udfordring ift. at de unge skal have en uddannelse – vores uddannelser leverer simpelthen ikke godt nok”
  • ”Vi skal have skabt mere trivsel på vores folkeskoler…mange ledere er stoppet – det smitter af på eleverne”
  • ”Det er helt klart på børneområdet at der skal ske noget – det er ikke det område, hvor vi skal spare fremover”
  • ”Flere vælger folkeskolen fra – det er ikke sundt for samfundsudviklingen. Vi er nødt til at investere i både bygninger og indhold”
    
 2. Demografi / ældreområdet, her peges blandt andet på:
 • Dem, der byggede de første huse i 50’erne, er ved at afvikle dem og har brug for plejeboliger – vi skal have bygget flere af dem og plejehjem”
 • ”Vi har et kæmpe efterslæb på ældreboliger”
 • ”Plejehjemsændringer ift. at lave et demensafsnit er vi først rigtig kommet i gang med nu”
 • ”Vi skal tage hånd om, at vi får flere og flere plus 80-årige, der mangler boliger”

Selvfølgelig peges der på en række flere udfordringer, men de to ovenstående områder går igen hos langt de fleste af politikerne i byrådet.

På den administrative bane, er vi i gang med den samme øvelse. Alle arbejdspladser er blevet bedt om at melde udfordringer ind og det er der kommet 264 udfordringer ud af. 264 udfordringer er naturligvis umuligt at forholde sig til på samme tid og derfor er vi for tiden ved at se på, hvordan de kan kategoriseres eller på anden vis skrives sammen på en måde, så de kan overskues men stadig er tro mod de oprindelige indmeldte udfordringer.

Senere på foråret, skal vi sammen med byrådet holde organisationens udfordringer op mod byrådets billede og her bliver det interessant at se, hvor stor forskellen er.

Processen med at identificere de centrale udfordringer kommer til at køre over nogen tid, også med det kommende byråd. Tanken er at bruge et fælles billede af kommunens udfordringer som ståsted i forhold til at formulere de centrale strategiske målsætninger for kommunens indsatser fremadrettet. Altså en proces, der tager tid.

Imidlertid bliver det interessant at se, hvorvidt man allerede i det kommende budget kan se aftryk af de to centrale udfordringer som byrådet har spillet på banen – Ender vi med en anden tilgang til disse områder end hidtil?

Og næste gang, der popper en "verdens vigtigste sag" op, er det rart at have det lidt større billede af det der fylder - i det mindste til brug for en perspektivering.

Mest Læste

Annonce