Liste med diagnoser fritager alvorligt syge for samtaler og aktivering

02/05/2011 12:51

Beskæftigelsesministeriet

Mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme skal ikke i aktivering eller møde op til samtaler i jobcentret. Det besluttede partierne bag sygefraværsaftalen ”Nye rammer for sygefraværsindsatsen” i efteråret.

Et enigt Folketing vedtog for et nogle uger siden de nye regler. For at sikre at alvorligt syge bliver fritaget, er der udarbejdet en liste med diagnoser, som alle kommuner fra 1. maj skal benytte.

Diagnoselisten indeholder 11 alvorlige og livstruende sygdomme, hvor sygemeldte får ret til at bestemme, om de vil fritages for samtaler og tilbud og dermed blive omfattet af en såkaldt standby-ordning. Listen er ikke udtømmende. Kommunen skal altid i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den sygemeldte er så alvorligt syg, at han eller hun skal omfattes af standby-ordningen.

For beskæftigelsesminister Inger Støjberg er det afgørende, at mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme bliver fritaget for kontakt med jobcentret:

- Jeg glæder mig over, at alvorligt syge kan få den nødvendige ro, som de kan have behov for. I tæt samarbejde med Lægeforeningen og en række patientforeninger har vi fået udarbejdet en liste med diagnoser, så det nu bliver så enkelt som muligt for kommunerne at forvalte de nye regler, siger Inger Støjberg.

Listen med diagnoser på alvorlige og livstruende sygdomme er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab.

Diagnoselisten:

* Kræft – eksklusiv hudkræft og forstadier til kræft
* Blodprop i hjertet med efterfølgende nedsat hjertefunktion
* Hjertestop med efterfølgende hjerneskade
* Sværere hjertesvigt
* Ventetid i forbindelse med invasiv behandling, fx hjerteindgreb
* Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
* Amyotrofisk lateralsklerose
* AIDS i udbrud
* Større organtransplantationer
* Svære psykoser
* Komplicerede ulykkestilfælde med behov for genoptræning

Mest Læste

Annonce